ERGOTERAPİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Öğretim Programı

1. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Dili Ön Koşul Teorik Pratik Kredi AKTS
1200111005 Etik TR 2 0 2 2
1200111009 Sağlık Yönetimi TR 2 0 2 4
1200111011 Anatomi I TR 4 2 5 6
1200111013 Genel Fizyoloji TR 4 0 4 4
1214111003 Ergoterapiye Giriş TR 3 0 3 3
5010111001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I TR 2 0 2 2
5010111003 Türk Dili I TR 2 0 2 2
5010111005 Kariyer Planlama TR 1 0 1 2
5010111009 İngilizce I EN 2 0 2 2
Üniversite Seçmeli 2 3
2. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Dili Ön Koşul Teorik Pratik Kredi AKTS
1200121002 Normal Motor Gelişim TR 3 0 3 4
1200121008 İş Sağlığı ve Güvenliği TR 2 0 2 3
1200121010 Anatomi II TR 4 2 5 6
1214121002 Ergoterapi Teorileri TR 3 0 3 3
1214121006 Hareket Analizi ve Biyomekanik TR 2 2 3 5
5010121001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II TR 2 0 2 2
5010121004 Türk Dili II TR 2 0 2 2
5010121010 İngilizce II EN 2 0 2 2
Üniversite Seçmeli 2 3
3. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Dili Ön Koşul Teorik Pratik Kredi AKTS
1200211001 İlk Yardım TR 1 2 2 3
1214211001 Ergoterapide Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri TR 2 2 3 6
1214211003 Bireyler Arası İlişkiler TR 2 0 2 4
1214211005 Performans Alanları - Psikososyal TR 2 2 3 6
Bölüm Seçmeli 2 4
Bölüm Seçmeli 2 4
Üniversite Seçmeli 2 3
4. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Dili Ön Koşul Teorik Pratik Kredi AKTS
1214221002 Ergoterapide Yardımcı Teknoloji TR 2 2 3 3
1214221004 Nörolojik Hastalıklarda Ergoterapi TR 2 2 3 4
1214221006 Günlük Yaşam Aktiviteleri TR 2 2 3 4
1214221010 Ergoterapide Aktiviteler TR 2 2 3 3
1214221012 Ergoterapi Yaz Stajı I TR 0 0 0 5
1214221014 Kas İskelet Fonksiyon Yetersizliklerinde Ergoterapi TR 2 2 3 3
Bölüm Seçmeli 2 4
Bölüm Seçmeli 2 4
5. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Dili Ön Koşul Teorik Pratik Kredi AKTS
1214311001 Koruyucu Ergoterapi ve Çevresel Düzenlemeler TR 2 0 2 5
1214311003 Performans Alanları - Duyu Motor TR 2 2 3 5
1214311005 Geriatride Ergoterapi TR 2 2 3 5
1214311009 Mesleki Rehabilitasyon TR 2 2 3 4
1214311011 Pediatride Ergoterapi TR 2 2 3 3
Bölüm Seçmeli 2 4
Bölüm Seçmeli 2 4
6. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Dili Ön Koşul Teorik Pratik Kredi AKTS
1200321002 Araştırma Yöntemleri ve Biyoistatistik TR 3 0 3 3
1214321004 El Rehabilitasyonu ve Splint TR 2 2 3 4
1214321006 Psikiyatrik Bozukluklarda Ergoterapi TR 2 2 3 3
1214321010 Performans Alanları - Kognitif TR 2 2 3 4
1214321012 Ergoterapi Yaz Stajı II TR 0 0 0 5
Bölüm Seçmeli 2 4
Bölüm Seçmeli 2 4
Üniversite Seçmeli 2 3
7. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Dili Ön Koşul Teorik Pratik Kredi AKTS
1214411001 Klinik Çalışma-I TR 0 32 16 18
1214411007 Kanıta Dayalı Ergoterapi Uygulamaları TR 2 0 2 4
1214411009 Toplum Temelli Rehabilitasyon TR 2 0 2 4
Bölüm Seçmeli 2 4
8. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Dili Ön Koşul Teorik Pratik Kredi AKTS
1214421002 Klinik Çalışma-II TR 0 32 16 18
1214421004 Probleme Dayalı Ergoterapi Uygulamaları TR 2 0 2 4
Bölüm Seçmeli 2 4
Bölüm Seçmeli 2 4