ERGOTERAPİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Program Amacı

Ergoterapinin amacı her yaş grubunda yaşam kalitesini arttırmak, istihdam sorunlarını azaltmak, sosyal ve toplumsal katılımı arttırmak için duyu, motor, bilişsel ve psikososyal becerileri geliştirir. Ergoterapist, kişi ve toplulukların istedikleri, ihtiyaç duydukları veya kendilerinden beklenen aktiviteleri yapabilme becerilerini geliştirerek ya da aktiviteyi ve çevreyi kişinin katılımını daha iyi sağlayabilecek şekilde düzenleyerek bu amaca ulaşır.