ERGOTERAPİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Yeterlilik Koşulları ve Kurallar

Madde 5- (1) Lisans diploması, sekiz yarıyıl süreli fakülte ve yüksekokul mezunlarına verilir. (2) Atlas Üniversitesi “Çift Anadal Yönergesi”ne göre, çift anadal programını başarıyla tamamlayan öğrencilere de kayıtlı oldukları anadal programı lisans diploması dışında “Çift Anadal Lisans Diploması” verilir. (3) Uluslararası ortak programların yürütüldüğü akademik birimlere kayıt yaptırmış olan ve her iki yükseköğretim kurumunun eğitim-öğretim programlarını, tüm gereklerini yerine getirerek başarıyla tamamlayan öğrenciler, Atlas Üniversitesi ve ortak program yürütülen diğer üniversiteden birer diploma almaya hak kazanırlar. Hazırlanan diplomalarda her iki yüksek öğretim kurumunun adları yer alır.
Lisans eğitimi boyunca toplamda 240 AKTS'lik dersi tamamlamış olmak.