ERGOTERAPİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders & Program Öğrenme Kazanımları Matrisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Etkisi Yok ED (En Düşük) D (Düşük) O (Orta) Y (Yüksek) EY (En Yüksek)
           
Etkisi Yok En Düşük Düşük Orta Yüksek En Yüksek
           
Program Kazanımları 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Toplam %
Dersler
1200111005 Etik 1 2 2 5 2 2 2 4 2 3 5 2 2 1 3 38 50.67
1200111005 Etik ED D D EY D D D Y D O EY D D ED O
1200111005 Etik
1200111009 Sağlık Yönetimi 2 2 2 4 2 4 2 2 2 2 4 2 2 4 2 38 50.67
1200111009 Sağlık Yönetimi D D D Y D Y D D D D Y D D Y D
1200111009 Sağlık Yönetimi
1200111011 Anatomi I 0 0.00
1200111011 Anatomi I
1200111011 Anatomi I
1200111013 Genel Fizyoloji 5 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 28 37.33
1200111013 Genel Fizyoloji EY D D ED D D D D D ED ED D D ED ED
1200111013 Genel Fizyoloji
1200121002 Normal Motor Gelişim 4 2 2 1 2 3 2 1 2 1 3 2 2 1 1 29 38.67
1200121002 Normal Motor Gelişim Y D D ED D O D ED D ED O D D ED ED
1200121002 Normal Motor Gelişim
1200121008 İş Sağlığı ve Güvenliği 4 4 3 3 4 3 5 3 2 4 2 2 2 1 4 46 61.33
1200121008 İş Sağlığı ve Güvenliği Y Y O O Y O EY O D Y D D D ED Y
1200121008 İş Sağlığı ve Güvenliği
1200121010 Anatomi II 0 0.00
1200121010 Anatomi II
1200121010 Anatomi II
1200211001 İlk Yardım 3 2 1 2 1 3 2 4 2 4 1 1 1 1 2 30 40.00
1200211001 İlk Yardım O D ED D ED O D Y D Y ED ED ED ED D
1200211001 İlk Yardım
1200321002 Araştırma Yöntemleri ve Biyoistatistik 2 3 3 4 5 3 5 3 2 2 3 2 2 3 3 45 60.00
1200321002 Araştırma Yöntemleri ve Biyoistatistik D O O Y EY O EY O D D O D D O O
1200321002 Araştırma Yöntemleri ve Biyoistatistik
1214111003 Ergoterapiye Giriş 0 0.00
1214111003 Ergoterapiye Giriş
1214111003 Ergoterapiye Giriş
1214121002 Ergoterapi Teorileri 0 0.00
1214121002 Ergoterapi Teorileri
1214121002 Ergoterapi Teorileri
1214121006 Hareket Analizi ve Biyomekanik 4 3 3 1 3 3 3 1 3 2 1 1 2 1 1 32 42.67
1214121006 Hareket Analizi ve Biyomekanik Y O O ED O O O ED O D ED ED D ED ED
1214121006 Hareket Analizi ve Biyomekanik
1214211001 Ergoterapide Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri 1 3 3 1 3 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 28 37.33
1214211001 Ergoterapide Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ED O O ED O D D ED D D D D D ED ED
1214211001 Ergoterapide Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
1214211003 Bireyler Arası İlişkiler 3 4 3 5 2 4 2 4 3 5 5 5 2 1 4 52 69.33
1214211003 Bireyler Arası İlişkiler O Y O EY D Y D Y O EY EY EY D ED Y
1214211003 Bireyler Arası İlişkiler
1214211005 Performans Alanları - Psikososyal 5 5 5 1 3 4 4 3 1 4 4 2 2 1 5 49 65.33
1214211005 Performans Alanları - Psikososyal EY EY EY ED O Y Y O ED Y Y D D ED EY
1214211005 Performans Alanları - Psikososyal
1214221002 Ergoterapide Yardımcı Teknoloji 1 3 4 2 4 4 4 2 3 2 2 2 3 1 2 39 52.00
1214221002 Ergoterapide Yardımcı Teknoloji ED O Y D Y Y Y D O D D D O ED D
1214221002 Ergoterapide Yardımcı Teknoloji
1214221004 Nörolojik Hastalıklarda Ergoterapi 5 5 5 5 3 5 4 5 4 2 5 3 3 4 5 63 84.00
1214221004 Nörolojik Hastalıklarda Ergoterapi EY EY EY EY O EY Y EY Y D EY O O Y EY
1214221004 Nörolojik Hastalıklarda Ergoterapi
1214221006 Günlük Yaşam Aktiviteleri 2 4 4 2 4 4 4 2 2 3 1 2 2 1 2 39 52.00
1214221006 Günlük Yaşam Aktiviteleri D Y Y D Y Y Y D D O ED D D ED D
1214221006 Günlük Yaşam Aktiviteleri
1214221010 Ergoterapide Aktiviteler 4 5 5 3 5 5 5 4 3 5 5 2 1 1 5 58 77.33
1214221010 Ergoterapide Aktiviteler Y EY EY O EY EY EY Y O EY EY D ED ED EY
1214221010 Ergoterapide Aktiviteler
1214221012 Ergoterapi Yaz Stajı I 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 75 100.00
1214221012 Ergoterapi Yaz Stajı I EY EY EY EY EY EY EY EY EY EY EY EY EY EY EY
1214221012 Ergoterapi Yaz Stajı I
1214221014 Kas İskelet Fonksiyon Yetersizliklerinde Ergoterapi 3 5 5 5 5 5 4 5 4 3 5 2 3 4 5 63 84.00
1214221014 Kas İskelet Fonksiyon Yetersizliklerinde Ergoterapi O EY EY EY EY EY Y EY Y O EY D O Y EY
1214221014 Kas İskelet Fonksiyon Yetersizliklerinde Ergoterapi
1214311001 Koruyucu Ergoterapi ve Çevresel Düzenlemeler 1 4 3 2 5 3 5 3 3 4 2 3 3 1 2 44 58.67
1214311001 Koruyucu Ergoterapi ve Çevresel Düzenlemeler ED Y O D EY O EY O O Y D O O ED D
1214311001 Koruyucu Ergoterapi ve Çevresel Düzenlemeler
1214311003 Performans Alanları - Duyu Motor 1 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 2 33 44.00
1214311003 Performans Alanları - Duyu Motor ED O O D O O O D D D D D D ED D
1214311003 Performans Alanları - Duyu Motor
1214311005 Geriatride Ergoterapi 2 4 4 2 4 5 4 3 2 2 3 2 2 1 3 43 57.33
1214311005 Geriatride Ergoterapi D Y Y D Y EY Y O D D O D D ED O
1214311005 Geriatride Ergoterapi
1214311009 Mesleki Rehabilitasyon 0 0.00
1214311009 Mesleki Rehabilitasyon
1214311009 Mesleki Rehabilitasyon
1214311011 Pediatride Ergoterapi 0 0.00
1214311011 Pediatride Ergoterapi
1214311011 Pediatride Ergoterapi
1214321004 El Rehabilitasyonu ve Splint 1 3 3 2 3 3 3 2 2 2 1 2 2 1 2 32 42.67
1214321004 El Rehabilitasyonu ve Splint ED O O D O O O D D D ED D D ED D
1214321004 El Rehabilitasyonu ve Splint
1214321006 Psikiyatrik Bozukluklarda Ergoterapi 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 1 2 36 48.00
1214321006 Psikiyatrik Bozukluklarda Ergoterapi O O D D O O O O D D O D D ED D
1214321006 Psikiyatrik Bozukluklarda Ergoterapi
1214321010 Performans Alanları - Kognitif 5 5 5 2 3 4 4 4 2 4 4 2 1 1 5 51 68.00
1214321010 Performans Alanları - Kognitif EY EY EY D O Y Y Y D Y Y D ED ED EY
1214321010 Performans Alanları - Kognitif
1214321012 Ergoterapi Yaz Stajı II 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 75 100.00
1214321012 Ergoterapi Yaz Stajı II EY EY EY EY EY EY EY EY EY EY EY EY EY EY EY
1214321012 Ergoterapi Yaz Stajı II
1214411001 Klinik Çalışma-I 1 5 5 3 5 5 5 5 4 5 5 4 4 1 5 62 82.67
1214411001 Klinik Çalışma-I ED EY EY O EY EY EY EY Y EY EY Y Y ED EY
1214411001 Klinik Çalışma-I
1214411007 Kanıta Dayalı Ergoterapi Uygulamaları 0 0.00
1214411007 Kanıta Dayalı Ergoterapi Uygulamaları
1214411007 Kanıta Dayalı Ergoterapi Uygulamaları
1214411009 Toplum Temelli Rehabilitasyon 0 0.00
1214411009 Toplum Temelli Rehabilitasyon
1214411009 Toplum Temelli Rehabilitasyon
1214421002 Klinik Çalışma-II 1 5 5 3 5 5 5 5 4 5 5 4 4 1 5 62 82.67
1214421002 Klinik Çalışma-II ED EY EY O EY EY EY EY Y EY EY Y Y ED EY
1214421002 Klinik Çalışma-II
1214421004 Probleme Dayalı Ergoterapi Uygulamaları 1 5 5 3 5 5 5 4 3 3 3 3 3 1 3 52 69.33
1214421004 Probleme Dayalı Ergoterapi Uygulamaları ED EY EY O EY EY EY Y O O O O O ED O
1214421004 Probleme Dayalı Ergoterapi Uygulamaları
5010111001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 20.00
5010111001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ED ED ED ED ED ED ED ED ED ED ED ED ED ED ED
5010111001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
5010111003 Türk Dili I 1 3 1 3 1 1 2 3 4 2 3 3 1 1 1 30 40.00
5010111003 Türk Dili I ED O ED O ED ED D O Y D O O ED ED ED
5010111003 Türk Dili I
5010111005 Kariyer Planlama 0 0.00
5010111005 Kariyer Planlama
5010111005 Kariyer Planlama
5010111009 İngilizce I 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 3 3 5 1 26 34.67
5010111009 İngilizce I ED ED ED ED ED ED ED ED Y ED ED O O EY ED
5010111009 İngilizce I
5010121001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 20.00
5010121001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II ED ED ED ED ED ED ED ED ED ED ED ED ED ED ED
5010121001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
5010121004 Türk Dili II 1 3 1 3 1 1 2 3 4 2 3 3 1 1 1 30 40.00
5010121004 Türk Dili II ED O ED O ED ED D O Y D O O ED ED ED
5010121004 Türk Dili II
5010121010 İngilizce II 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 3 3 5 1 26 34.67
5010121010 İngilizce II ED ED ED ED ED ED ED ED Y ED ED O O EY ED
5010121010 İngilizce II