ERGOTERAPİ
Kazanılan Yeterlilik Program Süresi Toplam Kredi (AKTS) Öğretim Şekli Yeterliliğin Düzeyi ve Öğrenme Alanı
LİSANS DERECESİ 4 240 ÖRGÜN TYÇ, TYYÇ, EQF-LLL, ISCED (2011):6. Düzey
QF-EHEA:1. Düzey
TYYÇ, ISCED (1997-2013): 31,72

Program Öğrenme Kazanımları

Sınıflandırılmış

1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Temel tıp bilimi ve ergoterapi alanıyla ilgili temel kavramları bilir ve sağlığın sürdürülmesinde ve geliştirilmesinde ergoterapinin rolünü tanımlar.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) Bireyin günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlığını arttırmak için farklı performans alanlarındaki rolleri, okupasyonları, görevleri, rutinleri ve ihtiyaçlarına yönelik uygun tedavi yöntemlerini uygular.
2) Meslek yasasını, mesleki hak ve sorumluluklarını bilir. Ergoterapi biliminin geliştirilmesine katkı sağlar ve meslektaşlarına rol model olur.
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1) Güvenilir ve geçerli bilgiye ulaşmada eleştirel ve kritik düşünme becerisini etkin bir şekilde kullanır ve paydaşlarına aktarır.
2) Farklı kültür ve topluluklardaki kişi ve kurumlarla ulusal ve uluslararası düzeyde terapötik iletişim kurar. Disiplin içi ve disiplinler arası çalışmalarda ekip üyesi ve liderlik rollerini üstlenir.
Öğrenme Yetkinliği
1) Okupasyonel performansın ve iyilik halinin korunması ve geliştirilmesinde bireyin ve toplumun değerlerini, kültürlerini, inançlarını gözeterek mesleki bilgi ve becerisini etik prensipler çerçevesinde uygular.
Alana Özgü Yetkinlik
1) Birey ve toplum temelli müdahaleler için, ergoterapiye özgü teori ve modellerin kuramsal temelini ve uygun referans çerçeveleri kapsamında, sistematik ve güvenli değerlendirme ve tedavi yöntemlerini tanımlar.
2) Ergoterapi bilimi ile ilişkili konularda yaşam boyu öğrenme ilkesini benimseyerek etik çerçevede mesleki ve akademik faaliyetlerini bağımsız olarak planlar, yürütür ve çıktıları dokümante eder.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1) Bireyin okupasyonel katılımı ve topluma entegrasyonunu etkileyen faktörleri biyopsikososyal model çerçevesinde analiz ederek kişi merkezli müdahale ve koruyucu yaklaşımları planlar ve uygular.
2) Ergoterapiye yönelik hizmetlerde mesleki sorumluluklarını bilir, etik prensipleri ve kalite standartlarını gözeterek uygular.

Program Kazanımları Program Düzeyi

Program Kazanımları TYYÇ 6 (Lisans) Düzey Tanımlayıcıları TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları
31 - Sosyal ve Davranış Bilimleri
TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları
72 - Sağlık
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Temel tıp bilimi ve ergoterapi alanıyla ilgili temel kavramları bilir ve sağlığın sürdürülmesinde ve geliştirilmesinde ergoterapinin rolünü tanımlar.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) Bireyin günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlığını arttırmak için farklı performans alanlarındaki rolleri, okupasyonları, görevleri, rutinleri ve ihtiyaçlarına yönelik uygun tedavi yöntemlerini uygular.
2) Meslek yasasını, mesleki hak ve sorumluluklarını bilir. Ergoterapi biliminin geliştirilmesine katkı sağlar ve meslektaşlarına rol model olur.
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1) Güvenilir ve geçerli bilgiye ulaşmada eleştirel ve kritik düşünme becerisini etkin bir şekilde kullanır ve paydaşlarına aktarır.
2) Farklı kültür ve topluluklardaki kişi ve kurumlarla ulusal ve uluslararası düzeyde terapötik iletişim kurar. Disiplin içi ve disiplinler arası çalışmalarda ekip üyesi ve liderlik rollerini üstlenir.
Öğrenme Yetkinliği
1) Okupasyonel performansın ve iyilik halinin korunması ve geliştirilmesinde bireyin ve toplumun değerlerini, kültürlerini, inançlarını gözeterek mesleki bilgi ve becerisini etik prensipler çerçevesinde uygular.
Alana Özgü Yetkinlik
1) Birey ve toplum temelli müdahaleler için, ergoterapiye özgü teori ve modellerin kuramsal temelini ve uygun referans çerçeveleri kapsamında, sistematik ve güvenli değerlendirme ve tedavi yöntemlerini tanımlar.
2) Ergoterapi bilimi ile ilişkili konularda yaşam boyu öğrenme ilkesini benimseyerek etik çerçevede mesleki ve akademik faaliyetlerini bağımsız olarak planlar, yürütür ve çıktıları dokümante eder.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1) Bireyin okupasyonel katılımı ve topluma entegrasyonunu etkileyen faktörleri biyopsikososyal model çerçevesinde analiz ederek kişi merkezli müdahale ve koruyucu yaklaşımları planlar ve uygular.
2) Ergoterapiye yönelik hizmetlerde mesleki sorumluluklarını bilir, etik prensipleri ve kalite standartlarını gözeterek uygular.

Sıralı

1) Temel tıp bilimi ve ergoterapi alanıyla ilgili temel kavramları bilir ve sağlığın sürdürülmesinde ve geliştirilmesinde ergoterapinin rolünü tanımlar.
2) Birey ve toplum temelli müdahaleler için, ergoterapiye özgü teori ve modellerin kuramsal temelini ve uygun referans çerçeveleri kapsamında, sistematik ve güvenli değerlendirme ve tedavi yöntemlerini tanımlar.
3) Bireyin günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlığını arttırmak için farklı performans alanlarındaki rolleri, okupasyonları, görevleri, rutinleri ve ihtiyaçlarına yönelik uygun tedavi yöntemlerini uygular.
4) Bireyin okupasyonel katılımı ve topluma entegrasyonunu etkileyen faktörleri biyopsikososyal model çerçevesinde analiz ederek kişi merkezli müdahale ve koruyucu yaklaşımları planlar ve uygular.
5) Ergoterapi bilimi ile ilişkili konularda yaşam boyu öğrenme ilkesini benimseyerek etik çerçevede mesleki ve akademik faaliyetlerini bağımsız olarak planlar, yürütür ve çıktıları dokümante eder.
6) Ergoterapiye yönelik hizmetlerde mesleki sorumluluklarını bilir, etik prensipleri ve kalite standartlarını gözeterek uygular.
7) Güvenilir ve geçerli bilgiye ulaşmada eleştirel ve kritik düşünme becerisini etkin bir şekilde kullanır ve paydaşlarına aktarır.
8) Farklı kültür ve topluluklardaki kişi ve kurumlarla ulusal ve uluslararası düzeyde terapötik iletişim kurar. Disiplin içi ve disiplinler arası çalışmalarda ekip üyesi ve liderlik rollerini üstlenir.
9) Okupasyonel performansın ve iyilik halinin korunması ve geliştirilmesinde bireyin ve toplumun değerlerini, kültürlerini, inançlarını gözeterek mesleki bilgi ve becerisini etik prensipler çerçevesinde uygular.
10) Meslek yasasını, mesleki hak ve sorumluluklarını bilir. Ergoterapi biliminin geliştirilmesine katkı sağlar ve meslektaşlarına rol model olur.