ERGOTERAPİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Program Öğrenme Kazanımları

Sınıflandırılmış

1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Ergoterapi alanındaki değerlendirme ve müdahaleler için gerekli temel tıbbi bilgiye sahiptir.
2) Mesleki uygulamalarını etik çerçevede yürütür.
3) Ergoterapi ile ilgili bilimsel gelişmeleri takip eder, bilgilerini sürekli günceller ve yaşam boyu öğrenmeye açıktır.
4) Ergoterapi alanı ile ilgili proje geliştirme ve yürütme becerisine sahiptir.
5) Bilimsel yayınları takip edebilecek düzeyde İngilizce bilir.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) Kişiyi, kişi merkezli olarak değerlendirir ve müdahalelerini bu doğrultuda planlar.
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1) Kişinin iş yaşamına ve sosyal yaşama adaptasyonu ile ilgili engelleri ortadan kaldırmaya yönelik çalışır.
2) Kişi, topluluk ve paydaşlarla iş birliği yaparak toplumsal düzenlemelere katkıda bulunur.
3) Mesleki bilimsel ve sosyal toplantılara katılır, ergoterapi mesleğinin gelişmesi ve tanıtılmasında aktif rol alır.
Öğrenme Yetkinliği
1) Kişinin bağımsızlığı için gerekli ev, iş ve sosyal çevre düzenlemeleri yapar.
Alana Özgü Yetkinlik
1) Kişinin ihtiyaçlarını biyopsikososyal olarak değerlendirir, ergoterapi müdahalelerini planlar ve yürütür.
2) Kişinin, beceri ve olanakları dahilinde, yaşam aktivitelerinde en bağımsız düzeye ulaşması için ergoterapi uygulamaları yapar.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1) Multisipliner ekiple uyum içinde çalışır ve ergoterapi alanı ile ilgili uygumaları yapar.
2) Kişilerin fiziksel, sosyal, kültürel ve ekonomik farklılıklarına saygı duyar.
3) Ergoterapist olarak yürüttüğü tüm tedavi ve çalışmalarının sorumluluğunu üstlenir.

Program Kazanımları Program Düzeyi

Program Kazanımları TYYÇ 6 (Lisans) Düzey Tanımlayıcıları TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları
31 - Sosyal ve Davranış Bilimleri
TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları
72 - Sağlık
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Ergoterapi alanındaki değerlendirme ve müdahaleler için gerekli temel tıbbi bilgiye sahiptir.
2) Mesleki uygulamalarını etik çerçevede yürütür.
3) Ergoterapi ile ilgili bilimsel gelişmeleri takip eder, bilgilerini sürekli günceller ve yaşam boyu öğrenmeye açıktır.
4) Ergoterapi alanı ile ilgili proje geliştirme ve yürütme becerisine sahiptir.
5) Bilimsel yayınları takip edebilecek düzeyde İngilizce bilir.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) Kişiyi, kişi merkezli olarak değerlendirir ve müdahalelerini bu doğrultuda planlar.
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1) Kişinin iş yaşamına ve sosyal yaşama adaptasyonu ile ilgili engelleri ortadan kaldırmaya yönelik çalışır.
2) Kişi, topluluk ve paydaşlarla iş birliği yaparak toplumsal düzenlemelere katkıda bulunur.
3) Mesleki bilimsel ve sosyal toplantılara katılır, ergoterapi mesleğinin gelişmesi ve tanıtılmasında aktif rol alır.
Öğrenme Yetkinliği
1) Kişinin bağımsızlığı için gerekli ev, iş ve sosyal çevre düzenlemeleri yapar.
Alana Özgü Yetkinlik
1) Kişinin ihtiyaçlarını biyopsikososyal olarak değerlendirir, ergoterapi müdahalelerini planlar ve yürütür.
2) Kişinin, beceri ve olanakları dahilinde, yaşam aktivitelerinde en bağımsız düzeye ulaşması için ergoterapi uygulamaları yapar.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1) Multisipliner ekiple uyum içinde çalışır ve ergoterapi alanı ile ilgili uygumaları yapar.
2) Kişilerin fiziksel, sosyal, kültürel ve ekonomik farklılıklarına saygı duyar.
3) Ergoterapist olarak yürüttüğü tüm tedavi ve çalışmalarının sorumluluğunu üstlenir.

Sıralı

1) Ergoterapi alanındaki değerlendirme ve müdahaleler için gerekli temel tıbbi bilgiye sahiptir.
2) Kişinin ihtiyaçlarını biyopsikososyal olarak değerlendirir, ergoterapi müdahalelerini planlar ve yürütür.
3) Kişinin, beceri ve olanakları dahilinde, yaşam aktivitelerinde en bağımsız düzeye ulaşması için ergoterapi uygulamaları yapar.
4) Mesleki uygulamalarını etik çerçevede yürütür.
5) Kişinin bağımsızlığı için gerekli ev, iş ve sosyal çevre düzenlemeleri yapar.
6) Kişiyi, kişi merkezli olarak değerlendirir ve müdahalelerini bu doğrultuda planlar.
7) Kişinin iş yaşamına ve sosyal yaşama adaptasyonu ile ilgili engelleri ortadan kaldırmaya yönelik çalışır.
8) Multisipliner ekiple uyum içinde çalışır ve ergoterapi alanı ile ilgili uygumaları yapar.
9) Ergoterapi ile ilgili bilimsel gelişmeleri takip eder, bilgilerini sürekli günceller ve yaşam boyu öğrenmeye açıktır.
10) Kişi, topluluk ve paydaşlarla iş birliği yaparak toplumsal düzenlemelere katkıda bulunur.
11) Kişilerin fiziksel, sosyal, kültürel ve ekonomik farklılıklarına saygı duyar.
12) Mesleki bilimsel ve sosyal toplantılara katılır, ergoterapi mesleğinin gelişmesi ve tanıtılmasında aktif rol alır.
13) Ergoterapi alanı ile ilgili proje geliştirme ve yürütme becerisine sahiptir.
14) Bilimsel yayınları takip edebilecek düzeyde İngilizce bilir.
15) Ergoterapist olarak yürüttüğü tüm tedavi ve çalışmalarının sorumluluğunu üstlenir.