MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK (YL) (TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders & Program Öğrenme Kazanımları Matrisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Etkisi Yok ED (En Düşük) D (Düşük) O (Orta) Y (Yüksek) EY (En Yüksek)
           
Etkisi Yok En Düşük Düşük Orta Yüksek En Yüksek
           
Program Kazanımları 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Toplam %
Dersler
3000001001 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği 4 4 5 4 4 4 3 3 4 4 4 5 3 5 4 4 64 80.00
3000001001 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği Y Y EY Y Y Y O O Y Y Y EY O EY Y Y
3000001001 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği
3015121500 Seminer 0 0.00
3015121500 Seminer
3015121500 Seminer
3015211551 Tez Çalışması 0 0.00
3015211551 Tez Çalışması
3015211551 Tez Çalışması
3015221552 Tez Çalışması 0 0.00
3015221552 Tez Çalışması
3015221552 Tez Çalışması