MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK (YL) (TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Program Amacı

Moleküler Biyoloji ve Genetik Yüksek Lisans Programının amacı dünyada önemli bir yeri olan biyoteknoloji alanına yönelik moleküler biyoloji ve genetik dallarında yeterli bilgi birikimini sağlamak, ülke gereksinimleri için uzman araştırmacı ve nitelikli bilim insanları yetiştirmektir. Moleküler Biyoloji ve Genetik Lisansüstü programımız yeni buluşlara yönelik çalışmaları destekleyerek, evrensel bilime katkıda bulunmayı hedeflemektedir.