MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK (YL) (TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Kabul Koşulları

Moleküler Biyoloji ve Genetik Tezli Yüksek Lisans Programına öğrenci kabulü İstanbul Atlas Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine uygun olarak ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından belirlenen başvuru şartları dahilinde Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, 55 puandan az olmamak üzere ALES puanına, İngilizce dil yeterlilik puanı, genel not ortalaması ve mülakat puanı dikkate alınarak öğrenci kabul edilir.
Eczacılık, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Genetik ve Biyomühendislik, Moleküler ve Hücre Biyolojisi, Tıbbi Biyolojik Bilimler ile Beslenme ve Diyetetik Bölümü lisans mezunları aynı zamanda Temel Bilimler, Mühendislik ve Yaşam Bilimleri alanlarından teorik ve uygulamalı Temel Moleküler Biyoloji/Biyoenformatik/Biyoloji altyapısına sahip farklı lisans programlarından mezunların başvuruları kabul edilmektedir.