MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK (YL) (TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Genel Bilgi

Moleküler Biyoloji ve Genetik Yüksek Lisans Programının amacı disiplinler arası alanlarda bilimsel verilerden yola çıkarak toplumun ihtiyaçlarının karşılanması konusunda yaratıcı ve yenilikçi uygulamalar sağlayabilecek, ulusal ve uluslararası platformda rekabet edebilecek yüksek nitelikli lisansüstü öğrencilerin yetiştirilmesine katkı sunmaktır. Programımız, ülkemizde moleküler biyoloji, genetik ve biyoteknoloji alanlarında Ar-Ge ve "know-how" çalışmalarının artmasını, alanında yetkin bireylerin yetişmesini, bilime dünya çapında katkıda bulunmayı ve bilimsel verileri endüstriyel teknolojilerin geliştirilmesinde uygulayarak ulusal sağlık ve refahı ilerletmeyi hedeflemektedir. Temel bilimler, Yaşam Bilimleri ve ilgili Mühendislik ve Sağlık Bilimleri alanlarından aynı zamanda teorik ve uygulamalı Temel Moleküler Biyoloji/Biyoloji altyapısına sahip farklı lisans programlarından mezunların başvuruları kabul edilmektedir.