MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK (YL) (TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Mezunların İstihdam Alanları

Programı başarı ile tamamlayan mezunlar üniversitelerde uzman kadrolarına atanabilir, ilaç, gıda, tarım ve sağlık alanlarında faaliyet gösteren özel ve kamu kurumlarında üretim, satış ve yönetici pozisyonlarında istihdam edilebilir, farklı alanlarda ARGE çalışmaları yapan merkezlerde akademik ve idari pozisyonlarda görev alabilir.