MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK (YL) (TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Önceki Öğrenmenin Tanınması (Programa Özel)

Öğrenciler Türkiye'deki veya yurt dışındaki diğer kurumlardan ders almaları durumunda kredi ve not transfer talebinde bulunabilir. Akademik yılın ilk haftasında transfer talebinin yapılması durumunda daha önce alınmış derslerden hangilerinin transfer edileceğine danışmanın uygun görüşü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Yönetim Kurulunun onayı ile karar verilir. Transfer talepleri bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.