PSİKOLOJİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Mezuniyet Koşulları

İlgili programdan mezun olacak öğrenci aşağıdaki şartları yerine getirmek durumundadır:
Zorunlu ve seçmeli derslerden oluşan en az 240 AKTS’yi başarıyla tamamlamış olan ve en az 2,00 genel akademik ortalama elde etmiş olan öğrenciler lisans diploması almaya hak kazanmaktadır.