PSİKOLOJİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Kabul Koşulları

Bölümümüze öğrenci seçimi ÖSYM tarafından yapılan sınavdan alınan puanlara göre yapılmaktadır.