PSİKOLOJİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Genel Bilgi

Bölümümüzün ders programında birinci yıl psikolojinin kapsamlı olarak tanıtıldığı Psikolojiye Giriş dersi ile birlikte Felsefeye Giriş, Sosyoloji, İstatistik, gibi temel dersler yer almaktadır. İkinci yıl, Gelişim Psikolojisi, Sosyal Psikoloji, Deneysel Psikoloji gibi temel zorunlu bölüm dersleri; üçüncü ve dördüncü yıllarda ise zorunlu bölüm derslerine ek olarak psikolojinin farklı alt alanlarına ilişkin seçmeli dersler ile bölüm dışı seçmeli dersler yer almaktadır. Seçmeli derslerimizi belirlerken amacımız, öğrencilerimizin mezuniyete daha yakın oldukları dönemde, alana mümkün olduğunca hâkim olmalarını sağlamak ve psikolojinin alt alanlarından hangisine daha fazla ilgi ve yeteneklerinin olduğunu belirlemelerine yardımcı olmaktır.