PSİKOLOJİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Program Öğrenme Kazanımları

Sınıflandırılmış

1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Psikoloji biliminin temel kavramlarını ve alt alanlarını tanır. Çalışma alanında sahip olduğu kuramsal uygulamaya dayalı bilgilerini kullanır.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) Psikoloji biliminin temel araştırma yöntemlerini bilir, uygular ve elde ettiği verileri yorumlayabilir.
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1) Etkili iletişim ve problem çözme becerilerine sahip olarak çalıştığı alana katkı sağlar.
Öğrenme Yetkinliği
1) Çalıştığı alanda meslek hayatına katkı sağlayacak yerel ve evrensel gelişmeleri sürekli takip ederek mesleki gelişimini sürdürür.
2) Psikoloji alanına ait İngilizce alanyazını ve temel kaynakları takip eder.
Alana Özgü Yetkinlik
1) Alanda sürdürdüğü çalışmalarda yetkinlik ve yeterliliklerinin farkında olur.
2) Çalışmalarında psikoloji biliminin etik değerlerini gözetir, farklılıklara saygı gösterir.
3) Çalışma alanının toplumsal ve evrensel etkileri ile hukuksal sonuçlarına hâkimdir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1) Psikoloji biliminin ilişkili olduğu diğer alanlar hakkında bilgi sahibidir. Ortak çalışmalarda bu bilgilerini kullanır.

Program Kazanımları Program Düzeyi

Program Kazanımları TYYÇ 6 (Lisans) Düzey Tanımlayıcıları TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları
31 - Sosyal ve Davranış Bilimleri
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Psikoloji biliminin temel kavramlarını ve alt alanlarını tanır. Çalışma alanında sahip olduğu kuramsal uygulamaya dayalı bilgilerini kullanır.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) Psikoloji biliminin temel araştırma yöntemlerini bilir, uygular ve elde ettiği verileri yorumlayabilir.
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1) Etkili iletişim ve problem çözme becerilerine sahip olarak çalıştığı alana katkı sağlar.
Öğrenme Yetkinliği
1) Çalıştığı alanda meslek hayatına katkı sağlayacak yerel ve evrensel gelişmeleri sürekli takip ederek mesleki gelişimini sürdürür.
2) Psikoloji alanına ait İngilizce alanyazını ve temel kaynakları takip eder.
Alana Özgü Yetkinlik
1) Alanda sürdürdüğü çalışmalarda yetkinlik ve yeterliliklerinin farkında olur.
2) Çalışmalarında psikoloji biliminin etik değerlerini gözetir, farklılıklara saygı gösterir.
3) Çalışma alanının toplumsal ve evrensel etkileri ile hukuksal sonuçlarına hâkimdir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1) Psikoloji biliminin ilişkili olduğu diğer alanlar hakkında bilgi sahibidir. Ortak çalışmalarda bu bilgilerini kullanır.

Sıralı

1) Psikoloji biliminin temel kavramlarını ve alt alanlarını tanır. Çalışma alanında sahip olduğu kuramsal uygulamaya dayalı bilgilerini kullanır.
2) Psikoloji biliminin temel araştırma yöntemlerini bilir, uygular ve elde ettiği verileri yorumlayabilir.
3) Alanda sürdürdüğü çalışmalarda yetkinlik ve yeterliliklerinin farkında olur.
4) Çalıştığı alanda meslek hayatına katkı sağlayacak yerel ve evrensel gelişmeleri sürekli takip ederek mesleki gelişimini sürdürür.
5) Etkili iletişim ve problem çözme becerilerine sahip olarak çalıştığı alana katkı sağlar.
6) Çalışmalarında psikoloji biliminin etik değerlerini gözetir, farklılıklara saygı gösterir.
7) Çalışma alanının toplumsal ve evrensel etkileri ile hukuksal sonuçlarına hâkimdir.
8) Psikoloji biliminin ilişkili olduğu diğer alanlar hakkında bilgi sahibidir. Ortak çalışmalarda bu bilgilerini kullanır.
9) Psikoloji alanına ait İngilizce alanyazını ve temel kaynakları takip eder.