PSİKOLOJİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Mezunların İstihdam Alanları

Mezunlarımız, kazandıkları bilimsel düşünme becerileri ve psikoloji bilgileriyle, özel ve kamu kurumlarında, Çocuk Yuvalarında, Kreşlerde, Çocuk Mahkemelerinde, Islahevlerinde, Ceza ve Tutukevlerinde, Huzurevlerinde, Okullarda, Hastanelerde, Ruh Sağlığı Merkezlerinde, bedensel veya zihinsel engellilerle ilgili kuruluşlarda, Sağlık Ocaklarında, Spor Kulüplerinde, çeşitli endüstri işletmelerinde çalışabilmektedirler. Araştırma şirketleri, reklamcılık sektörü, Halkla İlişkiler, İnsan Kaynakları ve kitle iletişimi alanlarında da istihdam olanağı bulabilirler. Ayrıca belli bir alanda yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olanlar özel işyeri açabilmekte, dilerlerse üniversitelerde akademik hayata katılabilmektedirler.