PSİKOLOJİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Program Amacı

Bölümümüzün hedefi, öğrencilerimize psikolojinin araştırma ve uygulama alanlarını tanıtmak ve onlara insanı ve davranışlarını çok yönlü olarak tanıyabilecekleri ve tartışabilecekleri bir ortam hazırlamaktır. Bu noktadan hareketle bölümümüzün amacı, bilgisini düşünce yeteneği ile birlikte anlamlı şekilde kullanabilen ve insanla ilgili konulara sorgulayıcı bir şekilde yaklaşabilen psikologlar yetiştirmektir.