PSİKOLOJİ
Kazanılan Yeterlilik Program Süresi Toplam Kredi (AKTS) Öğretim Şekli Yeterliliğin Düzeyi ve Öğrenme Alanı
4 240 FULL TIME TYÇ, TYYÇ, EQF-LLL, ISCED (2011):6. Düzey
QF-EHEA:1. Düzey
TYYÇ, ISCED (1997-2013): 31

Mezuniyet Koşulları

İlgili programdan mezun olacak öğrenci aşağıdaki şartları yerine getirmek durumundadır:
Zorunlu ve seçmeli derslerden oluşan en az 240 AKTS’yi başarıyla tamamlamış olan ve en az 2,00 genel akademik ortalama elde etmiş olan öğrenciler lisans diploması almaya hak kazanmaktadır.