ERGOTERAPİ (YL) (TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Program Profili

Bu program, ergoterapi alanındaki temel kavram ve modelleri, güncel literatüre uygun uygulama ve tedavi yaklaşımlarını tanıtmak ve öğretmek, etik değerlere sahip ve yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş, bilimsel ve mesleki alanda yetkin bireyler yetiştirmek üzere yapılandırılmıştır.