ERGOTERAPİ (YL) (TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Program Öğrenme Kazanımları

Sınıflandırılmış

1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Ergoterapi alanındaki kanıta dayalı mesleki bilgilerin ve becerilerin ergoterapi bakış açılarının temeli ile değerlendirme planlama ve müdahale etmeye yönelik becerileri kazanır.
2) Rehabilitasyon uygulamalarındaki evrensel modelleri multidisipliner ergoterapi yaklaşımlarındaki yetkin bilgileri ile eleştirel bir şekilde ele alabilir.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) Ergoterapideki müdahale prensiplerinde korumaya, tedavi etmeye ve geliştirmeye yönelik kavramları anlar, kendi mesleki rolünü ergoterapist rolüyle düşünür ve bu müdahaleleri kanıta dayalı bilgileri kullanarak mesleğin gereklerini yerine getirir ve bununla ilgili becerileri kazanır.
2) Kültürel, fiziksel, sosyal çevre ile ekonomik, politik, coğrafik ve demografik faktörlerin, kişilerde oluşturduğu kendine bakım, üretkenlik ve serbest zaman aktiviteleri üzirindeki etki dinamiklerini analiz eder; Bu konuda geliştirilen güncel yaklaşımları takip eder, toplumu bu konuda bilgilendirerek bilinçlendirir ve bu konuda eğitim verir.
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1) Toplumda bulunan dezavantajlı kişi,grup ve toplulukların (sokak çocukları, göçmenler, mahkûmlar, evsizler vb) toplumda bulunan sosyal rollerindeki katılımlarını ve temsillerindeki yaklaşımları desteklemekle birlikte bu hakların geliştirici evrensel değerlerinin geliştirilmesi ve desteklenmesinde aktif rol oynar.
2) Ergoterapi alanındaki tıbbi, sosyolojik ve teorik bilim alanındaki bilgi genişliğine ulusal ve uluslararası erişerek ergoterapi alanıyla ilgili bilgi ve uygulamalarını eleştirel bir bakış açısı sergileyerek eleştiri yapabilir ve geliştirmeye yönelik katılım sağlayabilir.
Öğrenme Yetkinliği
1) Ergoterapi biliminin kişiselleştirilebilirliğini ve özgünlüğünün yaratıcı özelliklerini kavrayarak bilişim teknolojileri ve uluslararası dil becerileriyle danışmanlık ve doğrudan hizmet verebilen akademik araştırma ve müdahale sahasında çalışma becerilerini kazanır.
Alana Özgü Yetkinlik
1) Etik standartlarını , etik değerlerini, haklarını ve mesleki özgünlüğünü koruyucu bir tutum sergiler.
2) Çalıştığı sahadaki interdisipliner paydaşları ile dış mesleki paydaşlarıyla etkili çalışabilir. Bulunduğu müdahale sahasında ve klinikte öğrencilerin gözetimini sağlar ve eğitimlerine katkı sağlayacak deneyimi aktarabilir. Ergoterapistlerin özgün becerilerini klinik uygulama sahasında öğrencilere aktarabilir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1) Toplumsal müdahale alanlarında ergoterapi hizmetlerinin sosyal hizmet değerlerindeki geliştirme süreçlerine ve yaşam boyu öğrenme ve öğretme süreçlerine uygun davranış geliştirir.

Program Kazanımları Program Düzeyi

Program Kazanımları TYYÇ 7 (Yüksek Lisans) Düzey Tanımlayıcıları TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları
31 - Sosyal ve Davranış Bilimleri
TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları
72 - Sağlık
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Ergoterapi alanındaki kanıta dayalı mesleki bilgilerin ve becerilerin ergoterapi bakış açılarının temeli ile değerlendirme planlama ve müdahale etmeye yönelik becerileri kazanır.
2) Rehabilitasyon uygulamalarındaki evrensel modelleri multidisipliner ergoterapi yaklaşımlarındaki yetkin bilgileri ile eleştirel bir şekilde ele alabilir.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) Ergoterapideki müdahale prensiplerinde korumaya, tedavi etmeye ve geliştirmeye yönelik kavramları anlar, kendi mesleki rolünü ergoterapist rolüyle düşünür ve bu müdahaleleri kanıta dayalı bilgileri kullanarak mesleğin gereklerini yerine getirir ve bununla ilgili becerileri kazanır.
2) Kültürel, fiziksel, sosyal çevre ile ekonomik, politik, coğrafik ve demografik faktörlerin, kişilerde oluşturduğu kendine bakım, üretkenlik ve serbest zaman aktiviteleri üzirindeki etki dinamiklerini analiz eder; Bu konuda geliştirilen güncel yaklaşımları takip eder, toplumu bu konuda bilgilendirerek bilinçlendirir ve bu konuda eğitim verir.
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1) Toplumda bulunan dezavantajlı kişi,grup ve toplulukların (sokak çocukları, göçmenler, mahkûmlar, evsizler vb) toplumda bulunan sosyal rollerindeki katılımlarını ve temsillerindeki yaklaşımları desteklemekle birlikte bu hakların geliştirici evrensel değerlerinin geliştirilmesi ve desteklenmesinde aktif rol oynar.
2) Ergoterapi alanındaki tıbbi, sosyolojik ve teorik bilim alanındaki bilgi genişliğine ulusal ve uluslararası erişerek ergoterapi alanıyla ilgili bilgi ve uygulamalarını eleştirel bir bakış açısı sergileyerek eleştiri yapabilir ve geliştirmeye yönelik katılım sağlayabilir.
Öğrenme Yetkinliği
1) Ergoterapi biliminin kişiselleştirilebilirliğini ve özgünlüğünün yaratıcı özelliklerini kavrayarak bilişim teknolojileri ve uluslararası dil becerileriyle danışmanlık ve doğrudan hizmet verebilen akademik araştırma ve müdahale sahasında çalışma becerilerini kazanır.
Alana Özgü Yetkinlik
1) Etik standartlarını , etik değerlerini, haklarını ve mesleki özgünlüğünü koruyucu bir tutum sergiler.
2) Çalıştığı sahadaki interdisipliner paydaşları ile dış mesleki paydaşlarıyla etkili çalışabilir. Bulunduğu müdahale sahasında ve klinikte öğrencilerin gözetimini sağlar ve eğitimlerine katkı sağlayacak deneyimi aktarabilir. Ergoterapistlerin özgün becerilerini klinik uygulama sahasında öğrencilere aktarabilir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1) Toplumsal müdahale alanlarında ergoterapi hizmetlerinin sosyal hizmet değerlerindeki geliştirme süreçlerine ve yaşam boyu öğrenme ve öğretme süreçlerine uygun davranış geliştirir.

Sıralı

1) Ergoterapi alanındaki kanıta dayalı mesleki bilgilerin ve becerilerin ergoterapi bakış açılarının temeli ile değerlendirme planlama ve müdahale etmeye yönelik becerileri kazanır.
2) Ergoterapideki müdahale prensiplerinde korumaya, tedavi etmeye ve geliştirmeye yönelik kavramları anlar, kendi mesleki rolünü ergoterapist rolüyle düşünür ve bu müdahaleleri kanıta dayalı bilgileri kullanarak mesleğin gereklerini yerine getirir ve bununla ilgili becerileri kazanır.
3) Ergoterapi biliminin kişiselleştirilebilirliğini ve özgünlüğünün yaratıcı özelliklerini kavrayarak bilişim teknolojileri ve uluslararası dil becerileriyle danışmanlık ve doğrudan hizmet verebilen akademik araştırma ve müdahale sahasında çalışma becerilerini kazanır.
4) Etik standartlarını , etik değerlerini, haklarını ve mesleki özgünlüğünü koruyucu bir tutum sergiler.
5) Çalıştığı sahadaki interdisipliner paydaşları ile dış mesleki paydaşlarıyla etkili çalışabilir. Bulunduğu müdahale sahasında ve klinikte öğrencilerin gözetimini sağlar ve eğitimlerine katkı sağlayacak deneyimi aktarabilir. Ergoterapistlerin özgün becerilerini klinik uygulama sahasında öğrencilere aktarabilir.
6) Toplumsal müdahale alanlarında ergoterapi hizmetlerinin sosyal hizmet değerlerindeki geliştirme süreçlerine ve yaşam boyu öğrenme ve öğretme süreçlerine uygun davranış geliştirir.
7) Rehabilitasyon uygulamalarındaki evrensel modelleri multidisipliner ergoterapi yaklaşımlarındaki yetkin bilgileri ile eleştirel bir şekilde ele alabilir.
8) Toplumda bulunan dezavantajlı kişi,grup ve toplulukların (sokak çocukları, göçmenler, mahkûmlar, evsizler vb) toplumda bulunan sosyal rollerindeki katılımlarını ve temsillerindeki yaklaşımları desteklemekle birlikte bu hakların geliştirici evrensel değerlerinin geliştirilmesi ve desteklenmesinde aktif rol oynar.
9) Kültürel, fiziksel, sosyal çevre ile ekonomik, politik, coğrafik ve demografik faktörlerin, kişilerde oluşturduğu kendine bakım, üretkenlik ve serbest zaman aktiviteleri üzirindeki etki dinamiklerini analiz eder; Bu konuda geliştirilen güncel yaklaşımları takip eder, toplumu bu konuda bilgilendirerek bilinçlendirir ve bu konuda eğitim verir.
10) Ergoterapi alanındaki tıbbi, sosyolojik ve teorik bilim alanındaki bilgi genişliğine ulusal ve uluslararası erişerek ergoterapi alanıyla ilgili bilgi ve uygulamalarını eleştirel bir bakış açısı sergileyerek eleştiri yapabilir ve geliştirmeye yönelik katılım sağlayabilir.