ERGOTERAPİ (YL) (TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders & Program Öğrenme Kazanımları Matrisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Etkisi Yok ED (En Düşük) D (Düşük) O (Orta) Y (Yüksek) EY (En Yüksek)
           
Etkisi Yok En Düşük Düşük Orta Yüksek En Yüksek
           
Program Kazanımları 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Toplam %
Dersler
3000001001 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 43 86.00
3000001001 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği EY EY EY Y Y Y Y Y Y Y
3000001001 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği
3011111001 Ergoterapide İleri Ölçme ve Değerlendirme 4 4 3 4 4 3 4 2 5 4 37 74.00
3011111001 Ergoterapide İleri Ölçme ve Değerlendirme Y Y O Y Y O Y D EY Y
3011111001 Ergoterapide İleri Ölçme ve Değerlendirme
3011121001 Ergoterapide Kanıta Dayalı Araştırmalar 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 100.00
3011121001 Ergoterapide Kanıta Dayalı Araştırmalar EY EY EY EY EY EY EY EY EY EY
3011121001 Ergoterapide Kanıta Dayalı Araştırmalar
3011121500 Seminer 5 3 2 4 2 2 4 4 3 4 33 66.00
3011121500 Seminer EY O D Y D D Y Y O Y
3011121500 Seminer
3011211551 Tez Çalışması 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 48 96.00
3011211551 Tez Çalışması EY EY O EY EY EY EY EY EY EY
3011211551 Tez Çalışması
3011221552 Tez Çalışması 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 48 96.00
3011221552 Tez Çalışması EY EY O EY EY EY EY EY EY EY
3011221552 Tez Çalışması