ERGOTERAPİ (YL) (TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Mezuniyet Koşulları

İlgili programdan mezun olacak öğrenci aşağıdaki şartları yerine getirmek durumundadır:
Koşulları yerine getiren öğrenci öğrenimini tamamlamış ve mezuniyeti için gerekli koşulları sağlamış sayılır. Mezuniyet hakkı kazanan öğrencilere "Atlas Üniversitesi Diploma, Sertifika, Geçici Mezuniyet ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre ilgili programın diplomaları verilir.