ERGOTERAPİ (YL) (TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Program Amacı

Ergoterapi yüksek lisans programı eğitimi ile alana özgü derinlemesine bilgi kazanan, eleştirel ve kritik düşünme yeteneğine sahip, kanıta dayalı uygulamaları çalışma yaşantısına aktarabilen nitelikte profesyoneller yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.