ERGOTERAPİ (YL) (TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Yeterlilik Koşulları ve Kurallar

Bu programda toplam 120 AKTS kredisi ile gereken tüm dersleri 2.50 not ortalamasını elde edip başarı ile tamamlayan ve İstanbul Atlas Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Mezuniyet Koşullarını yerine getiren yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilir.