TIP (İNGİLİZCE)
Kazanılan Yeterlilik Program Süresi Toplam Kredi (AKTS) Öğretim Şekli Yeterliliğin Düzeyi ve Öğrenme Alanı
LİSANS DERECESİ 6 360 ÖRGÜN TYÇ, TYYÇ, EQF-LLL, ISCED (2011):7. Düzey
QF-EHEA:2. Düzey
TYYÇ, ISCED (1997-2013): 72

Program Profili

Birinci sınıfta 4 kurul yer almaktadır.
1-Hücre bilimleri ders kurulu 1(8 hafta sürmektedir)
2-Hücre bilimleri ders kurulu 2(9 hafta sürmektedir)
3-Hücre bilimleri ders kurulu 3(8 hafta sürmektedir)
4-Hücre bilimleri ders kurulu 4(9 hafta sürmektedir)
İkinci sınıfta 6 kurul yer almaktadır.
1.Dolaşım ve hematopoetik sistemler ders kurulu(6 hafta sürmektedir)
2.Solunum sistemi ders kurulu (4 hafta sürmektedir)
3.Sinir sistemi ders kurulu (7 hafta sürmektedir)
4.Gastrointestinal sistem ve metabolizma ders kurulu(5 hafta sürmektedir)
5. Endokrin ve ürogenital sistem ders kurulu (6 hafta sürmektedir)
6.Halk sağlığı, biyoiststistik ve temel farmakoloji ders kurulu(6 hafta sürmektedir)

Üçüncü sınıfta 9 kurul yer almaktadır.
1.Semiyoloji ders kurulu (5 hafta sürmektedir)
2.Kas-iskelet ders kurulu(4 hafta sürmektedir)
3.Kan-lenfoid ders kurulu(3 hafta sürmektedir)
4.Dolaşım ders kurulu (4 hafta sürmektedir)
5.Solunum ders kurulu(3 hafta sürmektedir)
6.Sindirim ders kurulu (4 hafta sürmektedir
7.Endokrin ve metabolizma ders kurulu(3 hafta sürmektedir)
8.Ürogenital-üreme ders kurulu(4 hafta sürmektedir)
9.Sinir-duyu ders kurulu(4 hafta sürmektedir)
Dördüncü sınıfta 4 ana(büyük) staj bulunmaktadır
1.Birinci staj :İÇ HASTALIKLARI STAJI : 10 Hafta sürüyor
2. İkinci staj :GENEL CERRAHİ STAJI : 10 Hafta sürüyor
3.Üçüncü staj:ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJI : 10 Hafta sürüyor
4.Dördüncü staj: KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJI: 10 Hafta sürüyor
Beşinci sınıfta 10 adet (küçük) staj bulunmaktadır
1. NÖROŞİRURJİ STAJI : 4 Hafta sürüyor
2. : ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ STAJI : 4 Hafta sürüyor
3. ÜROLOJİ STAJI :4 Hafta sürüyor
4. GÖZ HASTALIKLARI STAJI : 4 Hafta sürüyor
5. KULAK, BURUN, BOĞAZ HST. STAJI : 4 Hafta sürüyor
6. NÖROLOJİ STAJI : 4Hafta sürüyor
7. DERMATOLOJİ STAJI : 4 Hafta sürüyor
8. PSİKİYATRİ STAJI : 4 Hafta sürüyor
9. KARDİYOLOJİ STAJI : 4 Hafta sürüyor
10. GÖĞÜS HASTALIKLARI STAJI : 4 Hafta sürüyor
Altıncı SINIF : İNTERN KLİNİK EĞİTİMİ STAJLARI
1.ACİL SERVİS : 8Hafta
2.İÇ HASTALIKLARI : 8 Hafta
3.PSİKİYATRİ : 4 Hafta
4.SEÇMELİ STAJ (DAHİLİ BİLİMLER) : 4 Hafta
Seçmeli Stajlar (Dahili Tıp Bilimleri) :
TIP6 Kardiyoloji
TIP6 Nöroloji
TIP6 Dermatoloji
TIP6 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
TIP6 Göğüs Hastalıkları
5. TIP6: TOPLUM SAĞLIĞI : 4 Hafta
Sağlığın ölçülmesi-korunması, hastalık ve sağlığın epidemiyolojisi, sağlık hizmetlerinin yönetimi, sağlık-toplum-çevre ilişkileri.