TIP (İNGİLİZCE)
Kazanılan Yeterlilik Program Süresi Toplam Kredi (AKTS) Öğretim Şekli Yeterliliğin Düzeyi ve Öğrenme Alanı
LİSANS DERECESİ 6 360 ÖRGÜN TYÇ, TYYÇ, EQF-LLL, ISCED (2011):7. Düzey
QF-EHEA:2. Düzey
TYYÇ, ISCED (1997-2013): 72

Genel Bilgi

İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde uygulanan eğitimin başlıca özelliği, Dönem I, II ve III'de derslerin anabilim dallarına göre değil konulara göre verilmesidir. Entegre sistem adı verilen bu eğitim düzeninde belirli bir konu, örneğin dolaşım sistemi ele alınmakta ve bu konuya ait anatomi, fizyoloji, biyokimya gibi temel tıp bilimleri ile klinik bilimleri birbirleri ile ilgili ve belirli bir düzen içerisinde verilmektedir. Bu sistemde değişik bilim dalları ve klinik öncesi ile klinik konular arasındaki yapay ayrım geniş çapta ortadan kaldırılmaktadır. Öğrencilere tıp eğitiminin birinci döneminde esas olarak temel bilimler, ikinci döneminde normal insan biyolojisi ve mikrobiyolojinin temel esasları verilmektedir. Üçüncü dönemde ise sistemler, fizyopatoloji, patoloji, farmakoloji ve klinik bilimleri açısından ele alınmaktadır. Tıp eğitiminin dördüncü ve beşinci dönemleri klinik stajlarına ayrılmıştır. Servislerde hastalar üzerindeki çalışmalar, klinik eğitimi ve derslere ek olarak seminerler de yapılır. Altıncı yıl mezuniyet öncesi intörnlük dönemidir. Bu dönemde öğrenciler öğretim üyeleri ve uzmanların denetiminde sorumluluk alarak kendilerini hekimliğe hazırlarlar.