TIP (İNGİLİZCE)
Kazanılan Yeterlilik Program Süresi Toplam Kredi (AKTS) Öğretim Şekli Yeterliliğin Düzeyi ve Öğrenme Alanı
LİSANS DERECESİ 6 360 ÖRGÜN TYÇ, TYYÇ, EQF-LLL, ISCED (2011):7. Düzey
QF-EHEA:2. Düzey
TYYÇ, ISCED (1997-2013): 72

Eğitim Öğretim Yöntemleri

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Alan Çalışması
Akran Değerlendirmesi
Beyin fırtınası /Altı şapka
Ders
Grup çalışması ve ödevi
Laboratuvar
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.)
Staj/Yerinde Uygulama

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Sözlü sınav
Gözlem
Bilgisayar Destekli Sunum
Örnek olay sunma
Staj/ Yerinde Uygulama Değerlendirmesi