TIP (İNGİLİZCE)
Kazanılan Yeterlilik Program Süresi Toplam Kredi (AKTS) Öğretim Şekli Yeterliliğin Düzeyi ve Öğrenme Alanı
LİSANS DERECESİ 6 360 ÖRGÜN TYÇ, TYYÇ, EQF-LLL, ISCED (2011):7. Düzey
QF-EHEA:2. Düzey
TYYÇ, ISCED (1997-2013): 72

Kabul Koşulları

Tıp Fakültesine, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul
edilir. Öğrenci kayıtları Rektörlükçe belirlenen ve ilan edilen süre içinde istenen belgelerle şahsen veya noter tarafından düzenlenen vekaletname ile tayin edilen vekil aracılığıyla yapılır. Zamanında başvurmayan
veya istenilen belgeleri tamamlamayan aday kayıt hakkını kaybeder. İstenen belgelerin aslı veya Üniversite
tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına
dayanarak işlem yapılır.