TIP (İNGİLİZCE)
Kazanılan Yeterlilik Program Süresi Toplam Kredi (AKTS) Öğretim Şekli Yeterliliğin Düzeyi ve Öğrenme Alanı
LİSANS DERECESİ 6 360 ÖRGÜN TYÇ, TYYÇ, EQF-LLL, ISCED (2011):7. Düzey
QF-EHEA:2. Düzey
TYYÇ, ISCED (1997-2013): 72

Kazanılan Yeterliliğin Düzeyi

360 AKTS kredisinden oluşan LİSANS Programıdır. Kazanılan yeterlilik; Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi ile Avrupa Yaşamboyu Öğrenme Çerçevesi (EQF-LLF)’nin 6. düzeylerine, Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlilikler Çerçevesi (QF-EHEA)’nin 1. düzeyine karşılık gelmektedir.