TIP (İNGİLİZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Program Amacı

Bireylerin ve toplumun sağlığını ve yaşam standartlarının korunması ve geliştirilmesi amacıyla hasta merkezli tıbbi bakımı bilimsel, etik, yasal düzenlemelere uygun ve yetkin olarak uygulayan; hekimlik kimliğini ve değerlerini önde tutan; bireyler ve toplum için sağlık savunuculuğu yapabilen; yaşam boyu öğrenmeye açık, eleştirel düşünme yeteneği olan ve bilimsel sorgulamalar yaparak bunları uygulayabilen; hem bireysel hem de mesleki gelişimini sürdürebilen; iletişim becerisine sahip ve ekip çalışmasına yatkın hekimler yetiştirmektir.