FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (YL) (TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders & Program Öğrenme Kazanımları Matrisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Etkisi Yok ED (En Düşük) D (Düşük) O (Orta) Y (Yüksek) EY (En Yüksek)
           
Etkisi Yok En Düşük Düşük Orta Yüksek En Yüksek
           
Program Kazanımları 1 2 3 4 5 6 7 8 Toplam %
Dersler
3000001001 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği 5 4 5 4 4 5 5 32 80.00
3000001001 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği EY Y EY Y Y EY EY
3000001001 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği
3012111001 Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda İleri Ölçme ve Değerlendirme 5 5 5 5 5 5 5 5 40 100.00
3012111001 Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda İleri Ölçme ve Değerlendirme EY EY EY EY EY EY EY EY
3012111001 Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda İleri Ölçme ve Değerlendirme
3012121001 Kanıta Dayalı Egzersiz Uygulamaları 5 5 5 5 5 5 5 5 40 100.00
3012121001 Kanıta Dayalı Egzersiz Uygulamaları EY EY EY EY EY EY EY EY
3012121001 Kanıta Dayalı Egzersiz Uygulamaları
3012121500 Seminer 0 0.00
3012121500 Seminer
3012121500 Seminer
3012211551 Tez Çalışması 5 5 5 5 5 5 5 5 40 100.00
3012211551 Tez Çalışması EY EY EY EY EY EY EY EY
3012211551 Tez Çalışması
3012221552 Tez Çalışması 0 0.00
3012221552 Tez Çalışması
3012221552 Tez Çalışması