FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (YL) (TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Program Amacı

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümü yüksek lisans programı eğitimi ile alana özgü derinlemesine bilgi kazanan, eleştirel ve kritik düşünme yeteneğine sahip, kanıta dayalı uygulamaları çalışma yaşantısına aktarabilen nitelikte profesyoneller yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.