FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (YL) (TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Genel Bilgi

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümü yüksek lisans programını tamamlayan öğrenciler, fizyoterapi ve rehabilitasyonun bir çok farklı alanında özelleşmiş bilimsel ve klinik çalışmaları takip etme, eleştirel olarak yorumlama, uygulama ve ileri düzeyde mesleki yetkinliklerini uygulama kazanımlarına sahip olur. Program, meslekte uzmanlaşmak, donanım kazanmak ve akademik kariyer fırsatı bulmak üzere gerekli konuları içermektedir.