EBELİK (YL) (TEZSİZ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Program Profili

Sağlık Bakanlığı’nda ebelik, Ulusal ve Uluslararası yükseköğretim kurumlarında akademik kadro, özel sağlık kurumlarında ve üniversite hastanelerinde uzman ebe olarak görev yapabilir.