EBELİK (YL) (TEZSİZ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Yeterlilik Koşulları ve Kurallar

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Ebelik alanında tezsiz yüksek lisans diploması verilir.