EBELİK (YL) (TEZSİZ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Mezunların İstihdam Alanları

Programı başarıyla tamamlayanlar hastanelerde ebe olarak görev alabilir, Ulusal ve Uluslararası yükseköğretim kurumlarında akademik kadro, özel sağlık kurumlarında ve üniversite hastanelerinde uzman ebe olarak görev yapabilir.