EBELİK (YL) (TEZSİZ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Program Öğrenme Kazanımları

Sınıflandırılmış

1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Ebelik hizmet sunumunda, birey, aile ve toplumun kültürel özellikleriyle birlikte bütüncül yaklaşımla değerlendirebilir.
2) Ulusal düzeyde sağlık, ebelik hizmet ve politikalarının geliştirilmesi için ARGE çalışmaları yürütür ve projelere katılır.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) Ebelik uygulamalarını mesleki yeterlilik, etik ilke ve standartlar ile kanıta dayalı güncel bilgiler doğrultusunda gerçekleştirebilir.
2) Ebelik süreci kapsamında belirlenen gereksinimler çerçevesinde ebelik bakımını uygular.
3) Birey, aile ve toplumun sağlık alanı ile ilgili eğitim gereksinimini belirleyebilir.
4) Belirlenen gereksinime uygun eğitim planı hazırlayabilir.
5) Planlanan eğitimi uygulayabilir, sonuçlarını değerlendirebilir.
6) Ebelikle ilgili yönetim-idari görevlerinde çalışabilir.
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
1) Bağımsız olarak araştırma planlayıp uygulayabilir, elde ettiği sonuçları değerlendirebilir ve insanlığın yararına sunabilir.
2) Sağlık ekibi içerisinde multidisipliner yaklaşımlarla ebelik bakımını yapabilir.
3) Ebelik alanındaki bilimsel araştırmaları eleştirel bakış açısıyla yorumlayabilir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1) Ebelik alanında faaliyetleri bulunan ulusal / uluslararası mesleki örgütler, sivil toplum kuruluşları ve kurumlar ile işbirliği geliştirir.
2) Holistik bakış açısıyla anne ve çocuk sağlığını korumak ve geliştirmek için çalışır.

Program Kazanımları Program Düzeyi

Program Kazanımları TYYÇ 7 (Yüksek Lisans) Düzey Tanımlayıcıları TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları
72 - Sağlık
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Ebelik hizmet sunumunda, birey, aile ve toplumun kültürel özellikleriyle birlikte bütüncül yaklaşımla değerlendirebilir.
2) Ulusal düzeyde sağlık, ebelik hizmet ve politikalarının geliştirilmesi için ARGE çalışmaları yürütür ve projelere katılır.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) Ebelik uygulamalarını mesleki yeterlilik, etik ilke ve standartlar ile kanıta dayalı güncel bilgiler doğrultusunda gerçekleştirebilir.
2) Ebelik süreci kapsamında belirlenen gereksinimler çerçevesinde ebelik bakımını uygular.
3) Birey, aile ve toplumun sağlık alanı ile ilgili eğitim gereksinimini belirleyebilir.
4) Belirlenen gereksinime uygun eğitim planı hazırlayabilir.
5) Planlanan eğitimi uygulayabilir, sonuçlarını değerlendirebilir.
6) Ebelikle ilgili yönetim-idari görevlerinde çalışabilir.
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
1) Bağımsız olarak araştırma planlayıp uygulayabilir, elde ettiği sonuçları değerlendirebilir ve insanlığın yararına sunabilir.
2) Sağlık ekibi içerisinde multidisipliner yaklaşımlarla ebelik bakımını yapabilir.
3) Ebelik alanındaki bilimsel araştırmaları eleştirel bakış açısıyla yorumlayabilir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1) Ebelik alanında faaliyetleri bulunan ulusal / uluslararası mesleki örgütler, sivil toplum kuruluşları ve kurumlar ile işbirliği geliştirir.
2) Holistik bakış açısıyla anne ve çocuk sağlığını korumak ve geliştirmek için çalışır.

Sıralı

1) Ebelik uygulamalarını mesleki yeterlilik, etik ilke ve standartlar ile kanıta dayalı güncel bilgiler doğrultusunda gerçekleştirebilir.
2) Ebelik süreci kapsamında belirlenen gereksinimler çerçevesinde ebelik bakımını uygular.
3) Ebelik hizmet sunumunda, birey, aile ve toplumun kültürel özellikleriyle birlikte bütüncül yaklaşımla değerlendirebilir.
4) Birey, aile ve toplumun sağlık alanı ile ilgili eğitim gereksinimini belirleyebilir.
5) Belirlenen gereksinime uygun eğitim planı hazırlayabilir.
6) Planlanan eğitimi uygulayabilir, sonuçlarını değerlendirebilir.
7) Bağımsız olarak araştırma planlayıp uygulayabilir, elde ettiği sonuçları değerlendirebilir ve insanlığın yararına sunabilir.
8) Ebelikle ilgili yönetim-idari görevlerinde çalışabilir.
9) Ebelik alanında faaliyetleri bulunan ulusal / uluslararası mesleki örgütler, sivil toplum kuruluşları ve kurumlar ile işbirliği geliştirir.
10) Sağlık ekibi içerisinde multidisipliner yaklaşımlarla ebelik bakımını yapabilir.
11) Ulusal düzeyde sağlık, ebelik hizmet ve politikalarının geliştirilmesi için ARGE çalışmaları yürütür ve projelere katılır.
12) Holistik bakış açısıyla anne ve çocuk sağlığını korumak ve geliştirmek için çalışır.
13) Ebelik alanındaki bilimsel araştırmaları eleştirel bakış açısıyla yorumlayabilir.