EBELİK (YL) (TEZSİZ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Genel Bilgi

Ülkemizde yüksek lisans diplomasına sahip ebe sayısı son derece azdır. Ebe ihtiyacını karşılamak üzere Sağlık Yüksek Okulu ve Sağlık Bilimleri Fakültelerinin sayısı artmakla birlikte alanda yeterli öğretim üyesi de bulunmamaktadır. Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Ebelik Anabilim Dalı yüksek lisans programı uygulanmaktadır. İstanbul Atlas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Anabilim Dalı tezsiz yüksek lisans eğitimi veren sayılı yükseköğretim kurumları arasındadır. Öğrencilerimiz Ebelik tezsiz yüksek lisans programını her dönem en az 30 AKTS, toplam 60 AKTS almaları gerekmektedir. Ders programı ve içerikleri ekte sunulmuştur. Ebelik bölümünde ilgili tüm alanlarda eğitim-öğretim yapılmakta olup ders veren 3 doktor öğretim üyesi yer almaktadır.