HEMŞİRELİK (İNGİLİZCE)
Kazanılan Yeterlilik Program Süresi Toplam Kredi (AKTS) Öğretim Şekli Yeterliliğin Düzeyi ve Öğrenme Alanı
LİSANS DERECESİ 4 240 ÖRGÜN TYÇ, TYYÇ, EQF-LLL, ISCED (2011):6. Düzey
QF-EHEA:1. Düzey
TYYÇ, ISCED (1997-2013): 72

Program Profili

Hemşirelik programımızın örgün dili İngilizce olup, öğretim süresi dört yıldır. Eğitim-öğretim sürecinde interaktif eğitim yöntemleri kullanılmakta olup entegre eğitim modeli doğrultusunda eğitim programları yürütülmektedir. Eğitim programı; birey, aile ve toplumun değişen sağlık bakımı gereksinimlerine duyarlı, etik ilkelere bağlı, bilimsel ve eleştirel düşünceye sahip, bilim ve teknolojiyi uygulamalarında kullanabilen, sürekli gelişmeyi yaşam biçimi olarak algılayan, etkili iletişim ve araştırma becerilerine sahip, temel insan hak ve özgürlüklerine saygılı, sağlık sorunlarını en iyi şekilde saptayıp çözebilecek yeterliliğe ulaşmış, uluslararası düzeyde rekabet edilebilecek, dünya standartlarında sağlık bakım alanında değişimler yaratabilecek, rol modeli olabilecek lider hemşireler yetiştirmek amacı doğrultusunda zorunlu ve seçmeli derslerden oluşturulmuştur.Öğrencilerimiz teorik ve uygulamalı derslerde alanında uzman öğretim elemanlarından eğitim almakta olup son teknolojiyle donatılmış laboratuarlarımızda öğrendikleri teorik bilgi ve becerileri uygulayabilmektedirler. Klinik uygulamaların büyük bir bölümü üniversite hastanemiz “Medicine Hospital” da gerçekleştirmektedirler. Ayrıca aldıkları eğitimin gereği olarak özel dal hastaneleri, aile sağlığı ve toplum sağlığı merkezlerinde, işyeri ve okullarda, sivil toplum örgütlerinin uygulama alanlarında da uygulama yapabilmektedirler.
Vizyonumuz; hemşirelik eğitiminde, araştırmalarında ve uygulamalarında sürekli gelişim ve değişim sağlayan mezunları ile ulusal düzeyde lider ve uluslararası kabul gören bir kurum olmaktır.
Hedeflerimiz:
Hedef 1:Bütüncül yaklaşım ve eleştirel düşünme sürecini kullanarak bireyin, ailenin ve
toplumun sağlığının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülmesi hastalık durumunda
iyileştirilmesi ve rehabilitasyonunda etkin ve aktif rol alarak, toplum sağlığının
yükseltilmesine katkı sağlayan nitelikli hemşireler yetiştirmek
Hedef 2: Sağlık bakım ekibinin aktif bir üyesi olarak mesleği ile ilgili yasalara ve etik ilkelere bağlı, yeni bilgiler üreterek bunları ulusal ve uluslararası bilimsel alanda paylaşan, araştırıcı, lider, eleştirel düşünen, karar vermede etkili ve çözüme odaklı etkili iletişim kurabilen ve değişim yaratabilen hemşireler yetiştirmek
Hedef 3: Bilim ve teknolojinin kullanıma sunduğu çağdaş yöntemlerle alınan eğitim
doğrultusunda modern hemşireliğin felsefesini ve özelliklerini taşıyan, eğitici, araştırıcı,
yönetici, danışman ve hasta/insan haklarını savunucusu yetkin ve yeterli hemşireler
yetiştirmek.
Hedef 4:Nitelikli sağlık insan gücü yetiştirerek bu alanda ulusal ve uluslararası mesleki
gelişmelere katkı sağlamak, yeniliklere öncülük etmek.
Hedef 5:Sağlık alanındaki bakım ve tedavi uygulamalarına yönelik araştırmalar ve
incelemeler yaparak kaliteli ve maliyet etkin, memnuniyeti artırıcı sağlık uygulamalarına
önderlik etmek, bilime katkı sağlamak.
Hedef 6:Ulusal düzeydeki kamu kurum/kuruluşları, mesleki ve sivil toplum kuruluşları ile
işbirliği içinde, ülkemizdeki sağlık sorunlarının çözümünün bir parçası olarak çalışmak, ulusal sağlık politikalarının oluşturulmasında aktif rol almaktır.

Temel Değerlerimiz; insan onuruna saygı, adalet dürüstlük, mükemmeliyet, yenilikçilik,
katılımcılık, toplumsal sorumluluk ve kurum aidiyetine sahip olmaktır.