HEMŞİRELİK (İNGİLİZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Program Amacı

Hemşirelik programımız; birey, aile ve toplumun değişen sağlık bakımı gereksinimlerine duyarlı, etik ilkelere bağlı, bilimsel ve eleştirel düşünceye sahip, bilim ve teknolojiyi uygulamalarında kullanabilen, sürekli gelişmeyi yaşam biçimi olarak algılayan, etkili iletişim ve araştırma becerilerine sahip, temel insan hak ve özgürlüklerine saygılı, sağlık sorunlarını en iyi şekilde saptayıp çözebilecek yeterliliğe ulaşmış, uluslararası düzeyde rekabet edilebilecek, dünya standartlarında sağlık bakım alanında değişimler yaratabilecek, rol modeli olabilecek lider hemşireler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.