HEMŞİRELİK (İNGİLİZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Program Öğrenme Kazanımları

Sınıflandırılmış

1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Mesleki rol ve sorumluluklarını yerine getirmek için gerekli bilgi ve beceriye sahip olur.
2) Mesleki uygulamaların temelini oluşturan kuram ve modelleri bilir.
3) Birey ve bir mesleğe üye olmanın gerektirdiği kültürel birikime sahip olur.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) Bireyin, ailenin ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini bütüncül bir yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda kanıta dayalı olarak planlar, uygular, değerlendirir ve denetler.
2) Verilen hemşirelik bakımını yönetir ve bakımın kalite ve sonuçlarını değerlendirir.
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1) Kişilerarası ilişkilerde kültürlerarası farklılıklar düzeyinde etkili iletişim becerilerini kullanır.
2) İlgili mevzuat kapsamında hemşirelik hizmetlerini ve insan gücünü yönetir, mesleki gelişimlerine katkı sağlar.
Öğrenme Yetkinliği
1) Hemşirelik uygulamalarında güncel teknolojiyle öğrenme, öğretme ve yönetim süreçlerini yürütür.
2) Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
3) Karar verme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanır.
Alana Özgü Yetkinlik
1) Hemşirelik uygulamalarını bireye özgü değer, inanç ve kültürel farklılıkları dikkate alarak mesleki etik ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir.
2) Sağlıkla ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel bilgiye, yabancı dil yetkinliği ile ulaşır ve mesleki uygulamalarında kullanır ve sağlık üyeleriyle paylaşır.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1) Toplumsal sorumluluk bilinciyle, sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde ulusal ve uluslararası proje ve etkinliklerde yürütücü, yönetici, eğitimci ve uygulayıcı olarak yer alır.
2) Hemşirelik hizmetlerinde hasta ve çalışan güvenliğine ilişkin önlemleri bilir ve uygular.
3) Profesyonel bilgi, tutum ve davranışlarıyla mesleğini toplumda temsil eder ve meslektaşlarına rol model olur.

Program Kazanımları Program Düzeyi

Program Kazanımları TYYÇ 6 (Lisans) Düzey Tanımlayıcıları TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları
72 - Sağlık
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Mesleki rol ve sorumluluklarını yerine getirmek için gerekli bilgi ve beceriye sahip olur.
2) Mesleki uygulamaların temelini oluşturan kuram ve modelleri bilir.
3) Birey ve bir mesleğe üye olmanın gerektirdiği kültürel birikime sahip olur.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) Bireyin, ailenin ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini bütüncül bir yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda kanıta dayalı olarak planlar, uygular, değerlendirir ve denetler.
2) Verilen hemşirelik bakımını yönetir ve bakımın kalite ve sonuçlarını değerlendirir.
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1) Kişilerarası ilişkilerde kültürlerarası farklılıklar düzeyinde etkili iletişim becerilerini kullanır.
2) İlgili mevzuat kapsamında hemşirelik hizmetlerini ve insan gücünü yönetir, mesleki gelişimlerine katkı sağlar.
Öğrenme Yetkinliği
1) Hemşirelik uygulamalarında güncel teknolojiyle öğrenme, öğretme ve yönetim süreçlerini yürütür.
2) Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
3) Karar verme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanır.
Alana Özgü Yetkinlik
1) Hemşirelik uygulamalarını bireye özgü değer, inanç ve kültürel farklılıkları dikkate alarak mesleki etik ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir.
2) Sağlıkla ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel bilgiye, yabancı dil yetkinliği ile ulaşır ve mesleki uygulamalarında kullanır ve sağlık üyeleriyle paylaşır.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1) Toplumsal sorumluluk bilinciyle, sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde ulusal ve uluslararası proje ve etkinliklerde yürütücü, yönetici, eğitimci ve uygulayıcı olarak yer alır.
2) Hemşirelik hizmetlerinde hasta ve çalışan güvenliğine ilişkin önlemleri bilir ve uygular.
3) Profesyonel bilgi, tutum ve davranışlarıyla mesleğini toplumda temsil eder ve meslektaşlarına rol model olur.

Sıralı

1) Mesleki rol ve sorumluluklarını yerine getirmek için gerekli bilgi ve beceriye sahip olur.
2) Mesleki uygulamaların temelini oluşturan kuram ve modelleri bilir.
3) Birey ve bir mesleğe üye olmanın gerektirdiği kültürel birikime sahip olur.
4) Bireyin, ailenin ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini bütüncül bir yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda kanıta dayalı olarak planlar, uygular, değerlendirir ve denetler.
5) Verilen hemşirelik bakımını yönetir ve bakımın kalite ve sonuçlarını değerlendirir.
6) Kişilerarası ilişkilerde kültürlerarası farklılıklar düzeyinde etkili iletişim becerilerini kullanır.
7) İlgili mevzuat kapsamında hemşirelik hizmetlerini ve insan gücünü yönetir, mesleki gelişimlerine katkı sağlar.
8) Hemşirelik uygulamalarında güncel teknolojiyle öğrenme, öğretme ve yönetim süreçlerini yürütür.
9) Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
10) Karar verme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanır.
11) Hemşirelik uygulamalarını bireye özgü değer, inanç ve kültürel farklılıkları dikkate alarak mesleki etik ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir.
12) Sağlıkla ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel bilgiye, yabancı dil yetkinliği ile ulaşır ve mesleki uygulamalarında kullanır ve sağlık üyeleriyle paylaşır.
13) Toplumsal sorumluluk bilinciyle, sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde ulusal ve uluslararası proje ve etkinliklerde yürütücü, yönetici, eğitimci ve uygulayıcı olarak yer alır.
14) Hemşirelik hizmetlerinde hasta ve çalışan güvenliğine ilişkin önlemleri bilir ve uygular.
15) Profesyonel bilgi, tutum ve davranışlarıyla mesleğini toplumda temsil eder ve meslektaşlarına rol model olur.