HEMŞİRELİK (İNGİLİZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Mezunların İstihdam Alanları

Hemşirelik programından mezun olan öğrenciler birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti veren özel ve kamu mahiyetindeki tüm kurum ve kuruluşlarda, huzurevlerinde, kreşlerde, çocuk yuvalarında, okullarda, işyerlerinde, vb kuruluşlarda uygulayıcı, eğitimci, yönetici ve araştırmacı rolde çalışabilirler. Lisansüstü eğitime devam eden mezunlar ise sağlık kurum ve kuruluşlarında uzman hemşire olarak çalışmaya devam edebileceği gibi ilgili koşulları sağlayarak üniversitelerde akademik statüde görev alabilirler. Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında ve diğer ilgili bakanlıklarda görev yapabilirler. Mevzuata dayalı hakları kapsamında sağlık kabini açarak serbest çalışabilirler.