HEMŞİRELİK (İNGİLİZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Genel Bilgi

Hemşirelik, insanın varoluşu ile birlikte ortaya çıkmış en eski sağlık mesleklerinden biridir. Sağlık bilimleri ve sosyal bilimlere temellenen eğitimi ile yaşamın tüm alanlarında bireylerin, ailelerin ve toplumun sağlığının korunmasında, geliştirilmesinde, hastalık durumunda iyileştirilmesinde, hastalığa uyum ve rehabilitasyonunda en fazla ihtiyaç duyulan bilim ve sanattan oluşan sağlık bakım mesleğidir.

Tarihsel sürecinde hemşirelik, İlk Çağlarda kadına atfedilen rolü ile hasta ve düşkünlere yardımla başlamış olup Orta Çağda Avrupa’da dini kuruluşların bünyesinde yürütülmüştür. Çoğunun din görevlisi olması nedeniyle hemşirelerin “melek”, hemşirelik mesleğinin de “Kutsal” olarak ifade edildiği görülmektedir.

İslamiyet’te hastalıkların bakım ve tedavisinin yanı sıra önleyici tedbirler alınmış, koruyucu sağlık uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Yaralı ve hasta bakımı için ilk kadın topluluğu da Müslümanlar tarafından kurulmuştur.

Ülkemizde de; Osmanlılarda bakım ve tedavi yapan kadınların olduğu belirtilmektedir. Aynı zamanda Osmanlı ordusunda da askerlere hasta bakıcılık eğitimi verildiği görülmektedir.

Kırım Savaşı’nda da (1853-1856) müttefik devletlerin yaralı asker sayısının çok fazla artması ile Selimiye Kışlası hastaneye çevrilmiştir. İnsanlara yardım etme konusundaki duyarlılığı bilinen Florence Nightingale İstanbul’a gelerek Selimiye Kışlası hastanesi’nde yaralı İngiliz askerlerinin bakımını üstlenmiştir. Florence Nightingale bu bakım sürecinde edindiği bilgi ve deneyimlerinden yola çıkarak hemşirelerin formal eğitim programından geçmeleri gerektiğinin bilinciyle Londra’da 1860 yılında dünyanın ilk hemşirelik okulunu açmıştır.

1907’de Londra’da yapılan Kızılhaç Konferansı’na Osmanlı Delegesi olarak katılan Dr. Besim Ömer (Akalın) Paşa’nın, Florence Nightingale ile tanışması ve hemşirelik mesleğinin önemini anlaması sonucunda Türkiye’de hemşirelikle ilgili çalışmalar başlamıştır. 1911’de kendisinin yürüttüğü altı ay süren “Gönüllü Hasta Bakıcılık Kursu’na” İstanbul’daki tanınmış ailelerdeki kadınların katılımını sağlamıştır. İstanbul ve Bursa’da açılan kursları tamamlayan Münire İsmail, Kerime Salahor, Safiye Hüseyin Elbi ve diğer hemşireler, ilk kez Balkan Savaşları (1912- 1913), Çanakkale Savaşı (1915-1916) ve I. Dünya Savaşı (1914-1918) sırasında yaralı askerlere bakım vermişlerdir.

İlk kez 1920 yılında Amiral Bristol Hastanesi’ne bağlı olarak açılan Amiral Bristol Hemşire Okulu ve Cumhuriyet Dönemi’nde (1925) açılan Kızılay Hemşire Okulu ile hemşirelikte formal eğitime geçilmiş; 1939 yılında Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı ilk Askeri Hemşire Okulu açılmış; ilki 1946’da olmak üzere sonraki yıllarda Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bünyesinde çok sayıda Sağlık Koleji (Sağlık Meslek Lisesi) açılmıştır.

1955 yılında eğitime başlayan Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, ülkemizde ve Avrupa’da üniversite düzeyinde açılan ilk hemşirelik okuludur. Daha sonra 1961 yılında Hacettepe ve İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulları açılarak hemşireliğin üniversite düzeyine taşınmasında öncü olmuşlardır. Hemşirelikte yüksek lisans (1968) ve doktora programı (1972) da ilk kez Hacettepe Üniversitesi’nde başlanmıştır. İlk olarak İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu’nun 2011 yılında fakülte olması ile hemşirelikte fakülteleşme süreci başlamıştır.

Hemşirelik mesleki örgütlenmesini dünyada, 1899 yılında kurulan Uluslararası Hemşirelik Konseyi (ICN), ülkemizde de 1933 yılında kurulan ve 1943 yılında yeniden yapılandırılan Türk Hemşireler Derneği temsil etmektedir.

Her yıl Florence Nightingale’in doğum günü olan 12 Mayıs’ ta “Dünya Hemşireler Günü” kutlanmakta ve 12-18 Mayıs tarihleri arasında da Türkiye’de Hemşirelik Haftası kutlanmaktadır.


Atlas Üniversitesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Vakıf Yükseköğretim Kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere 2018 tarihinde kurulan ve kamu tüzel kişiliğine sahip bir vakıf üniversitesidir. Uluslararası Hemşirelik Konseyi’nin (International Council of Nurses) temel yeterlikleri ve yurt dışı programlarının örnek alındığı bölümde lisans eğitimi verilmektedir.

Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde Hemşirelik Programı 2020 tarihinde açılmış olup 9’u tam bursu 51’i %50 bursu toplam 60 öğrencisi ile 5 Ekim 2020 tarihinde eğitim-öğretime başlamıştır.