BESLENME VE DİYETETİK
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders & Program Öğrenme Kazanımları Matrisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Etkisi Yok ED (En Düşük) D (Düşük) O (Orta) Y (Yüksek) EY (En Yüksek)
           
Etkisi Yok En Düşük Düşük Orta Yüksek En Yüksek
           
Program Kazanımları 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Toplam %
Dersler
1200111003 Fizyoloji 3 4 4 2 4 2 3 4 5 2 33 66.00
1200111003 Fizyoloji O Y Y D Y D O Y EY D
1200111003 Fizyoloji
1200111007 Anatomi 3 2 1 1 2 1 2 2 1 3 18 36.00
1200111007 Anatomi O D ED ED D ED D D ED O
1200111007 Anatomi
1210111003 Temel Kimya I 2 2 2 3 4 1 2 4 3 23 46.00
1210111003 Temel Kimya I D D D O Y ED D Y O
1210111003 Temel Kimya I
1210111005 Mesleki Oryantasyon ve Etik 3 2 3 3 4 5 2 3 3 3 31 62.00
1210111005 Mesleki Oryantasyon ve Etik O D O O Y EY D O O O
1210111005 Mesleki Oryantasyon ve Etik
1210121002 Beslenmeye Giriş 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 34 68.00
1210121002 Beslenmeye Giriş Y Y Y O O Y O O O O
1210121002 Beslenmeye Giriş
1210121004 Temel Kimya II 0 0.00
1210121004 Temel Kimya II
1210121004 Temel Kimya II
1210211001 Beslenme İlkeleri I 4 3 5 3 4 3 3 3 4 3 35 70.00
1210211001 Beslenme İlkeleri I Y O EY O Y O O O Y O
1210211001 Beslenme İlkeleri I
1210211003 Beslenme Biyokimyası I 5 5 4 4 3 2 3 3 3 5 37 74.00
1210211003 Beslenme Biyokimyası I EY EY Y Y O D O O O EY
1210211003 Beslenme Biyokimyası I
1210211005 Besin Kimyası ve Uygulamaları I 4 5 3 4 3 3 3 4 4 2 35 70.00
1210211005 Besin Kimyası ve Uygulamaları I Y EY O Y O O O Y Y D
1210211005 Besin Kimyası ve Uygulamaları I
1210211007 Genel Mikrobiyoloji 3 1 3 2 2 1 1 2 1 2 18 36.00
1210211007 Genel Mikrobiyoloji O ED O D D ED ED D ED D
1210211007 Genel Mikrobiyoloji
1210211009 Besin Kontrolü ve Mevzuatı 3 4 4 4 3 5 3 3 4 3 36 72.00
1210211009 Besin Kontrolü ve Mevzuatı O Y Y Y O EY O O Y O
1210211009 Besin Kontrolü ve Mevzuatı
1210211011 Mesleki İngilizce I 4 1 1 4 2 1 4 3 1 2 23 46.00
1210211011 Mesleki İngilizce I Y ED ED Y D ED Y O ED D
1210211011 Mesleki İngilizce I
1210211013 Toplum Sağlığı 0 0.00
1210211013 Toplum Sağlığı
1210211013 Toplum Sağlığı
1210221002 Beslenme İlkeleri II 4 3 5 3 4 3 3 3 4 3 35 70.00
1210221002 Beslenme İlkeleri II Y O EY O Y O O O Y O
1210221002 Beslenme İlkeleri II
1210221004 Beslenme Biyokimyası II 5 5 4 4 3 2 3 3 3 5 37 74.00
1210221004 Beslenme Biyokimyası II EY EY Y Y O D O O O EY
1210221004 Beslenme Biyokimyası II
1210221006 Besin Kimyası ve Uygulamaları II 4 5 3 4 3 3 3 4 4 2 35 70.00
1210221006 Besin Kimyası ve Uygulamaları II Y EY O Y O O O Y Y D
1210221006 Besin Kimyası ve Uygulamaları II
1210221008 Anne ve Çocuk Beslenmesi 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 44 88.00
1210221008 Anne ve Çocuk Beslenmesi EY Y EY Y Y Y Y Y EY EY
1210221008 Anne ve Çocuk Beslenmesi
1210221010 Beslenme Durumunun Saptanması 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 44 88.00
1210221010 Beslenme Durumunun Saptanması EY Y EY Y Y Y Y Y EY EY
1210221010 Beslenme Durumunun Saptanması
1210221012 Besin Mikrobiyolojisi 1 1 1 3 3 1 2 2 3 1 18 36.00
1210221012 Besin Mikrobiyolojisi ED ED ED O O ED D D O ED
1210221012 Besin Mikrobiyolojisi
1210221014 Mesleki İngilizce-II 4 1 1 4 2 1 4 3 1 2 23 46.00
1210221014 Mesleki İngilizce-II Y ED ED Y D ED Y O ED D
1210221014 Mesleki İngilizce-II
1210311001 Çocuk Hastalıklarında Tıbbi Beslenme Tedavisi I 5 5 5 4 5 5 3 4 5 5 46 92.00
1210311001 Çocuk Hastalıklarında Tıbbi Beslenme Tedavisi I EY EY EY Y EY EY O Y EY EY
1210311001 Çocuk Hastalıklarında Tıbbi Beslenme Tedavisi I
1210311003 Yetişkin Hastalıklarında Tıbbi Beslenme Tedavisi I 5 5 5 4 5 5 3 4 5 5 46 92.00
1210311003 Yetişkin Hastalıklarında Tıbbi Beslenme Tedavisi I EY EY EY Y EY EY O Y EY EY
1210311003 Yetişkin Hastalıklarında Tıbbi Beslenme Tedavisi I
1210311005 Toplu Beslenme Yapılan Kurumlarda Beslenme I 4 5 5 4 5 5 3 4 5 5 45 90.00
1210311005 Toplu Beslenme Yapılan Kurumlarda Beslenme I Y EY EY Y EY EY O Y EY EY
1210311005 Toplu Beslenme Yapılan Kurumlarda Beslenme I
1210311007 Beslenme Sorunları ve Epidemiyolojisi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 100.00
1210311007 Beslenme Sorunları ve Epidemiyolojisi EY EY EY EY EY EY EY EY EY EY
1210311007 Beslenme Sorunları ve Epidemiyolojisi
1210321002 Çocuk Hastalıklarında Tıbbi Beslenme Tedavisi II 5 5 5 4 5 5 3 4 5 5 46 92.00
1210321002 Çocuk Hastalıklarında Tıbbi Beslenme Tedavisi II EY EY EY Y EY EY O Y EY EY
1210321002 Çocuk Hastalıklarında Tıbbi Beslenme Tedavisi II
1210321004 Yetişkin Hastalıklarında Tıbbi Beslenme Tedavisi II 5 5 5 4 5 5 3 4 5 5 46 92.00
1210321004 Yetişkin Hastalıklarında Tıbbi Beslenme Tedavisi II EY EY EY Y EY EY O Y EY EY
1210321004 Yetişkin Hastalıklarında Tıbbi Beslenme Tedavisi II
1210321006 Toplu Beslenme Yapılan Kurumlarda Beslenme II 4 5 5 4 5 5 3 4 5 5 45 90.00
1210321006 Toplu Beslenme Yapılan Kurumlarda Beslenme II Y EY EY Y EY EY O Y EY EY
1210321006 Toplu Beslenme Yapılan Kurumlarda Beslenme II
1210321008 Beslenme Eğitimi ve Danışmanlığı 0 0.00
1210321008 Beslenme Eğitimi ve Danışmanlığı
1210321008 Beslenme Eğitimi ve Danışmanlığı
1210361010 Toplum Sağlığında Beslenme Stajı 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 100.00
1210361010 Toplum Sağlığında Beslenme Stajı EY EY EY EY EY EY EY EY EY EY
1210361010 Toplum Sağlığında Beslenme Stajı
1210411001 Kurum ve Hastane Uygulaması-I 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 100.00
1210411001 Kurum ve Hastane Uygulaması-I EY EY EY EY EY EY EY EY EY EY
1210411001 Kurum ve Hastane Uygulaması-I
1210411003 Seminer 5 5 3 5 4 5 5 5 5 4 46 92.00
1210411003 Seminer EY EY O EY Y EY EY EY EY Y
1210411003 Seminer
1210421002 Kurum ve Hastane Uygulaması-II 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 100.00
1210421002 Kurum ve Hastane Uygulaması-II EY EY EY EY EY EY EY EY EY EY
1210421002 Kurum ve Hastane Uygulaması-II
1210421004 Bitirme Projesi/Tez 5 5 3 5 4 5 5 5 5 4 46 92.00
1210421004 Bitirme Projesi/Tez EY EY O EY Y EY EY EY EY Y
1210421004 Bitirme Projesi/Tez
5010111001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 22.00
5010111001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I D ED ED ED ED ED ED ED ED ED
5010111001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
5010111003 Türk Dili I 2 1 1 1 2 2 4 4 1 1 19 38.00
5010111003 Türk Dili I D ED ED ED D D Y Y ED ED
5010111003 Türk Dili I
5010111005 Kariyer Planlama 0 0.00
5010111005 Kariyer Planlama
5010111005 Kariyer Planlama
5010111009 İngilizce I 4 1 1 4 2 1 4 3 1 2 23 46.00
5010111009 İngilizce I Y ED ED Y D ED Y O ED D
5010111009 İngilizce I
5010121001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 22.00
5010121001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II D ED ED ED ED ED ED ED ED ED
5010121001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
5010121004 Türk Dili II 2 1 1 1 2 2 4 4 1 1 19 38.00
5010121004 Türk Dili II D ED ED ED D D Y Y ED ED
5010121004 Türk Dili II
5010121010 İngilizce II 4 1 1 4 2 1 4 3 1 2 23 46.00
5010121010 İngilizce II Y ED ED Y D ED Y O ED D
5010121010 İngilizce II