BESLENME VE DİYETETİK
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Program Öğrenme Kazanımları

Sınıflandırılmış

1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Beslenme ve Diyetetiğin farklı alanlarında karşılaşabileceği problemleri saptar, tanımlar, yorumlar, karar verir ve çözüme kavuşturur.
2) Beslenme ve Diyetetik alanında edindiği güncel bilgi ve becerileri kullanarak karşılaşabileceği sorunlarda (vaka, olay, ekipman, ürün vb) analitik düşünceyi kullanarak kanıta dayalı uygun müdahale yaklaşımlarını seçer ve uygular.
3) Mesleki bilgi ve becerilerini toplumun temel değerlerine ve kültürüne uygun olarak kullanarak mesleki konularda ulusal ve uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak iletişim kurma becerisi edinir.
4) Alanında ulusal ve uluslararası disipliner veya interdisipliner ekiple veya bağımsız olarak etkin bir şekilde çalışabilme, sorumluluk alma, bilimsel çalışma planlama, veri toplama, sonuçları analiz etme, yorumlama, yazılı ve sözlü olarak raporlama becerisine sahiptir.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) Diyetisyenlik mesleğinin gerektirdiği temel ve mesleki bilgileri uygulamalı olarak meslek yaşamı boyunca etkin bir şekilde kullanır.
2) Edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyini ve yaşam kalitesini yükseltmek için kullanır.
3) Alanında kendini geliştirmede doğru ve güvenilir bilgiyi ve bilişim teknolojilerini kullanarak alanında son gelişmeleri takip eder ve kendini sürekli geliştirir.
4) Görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasal çerçevede mesleki etik bilincine uygun davranır. Meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
5) Edindiği bilgiler yardımıyla çalışmalarını bağımsız olarak yürütebilir, uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel sorumluluk alabilir ve sağlık ekibinin diğer üyeleri ile işbirliği yapabilir.
6) Sağlıklı ve/veya hasta bireyin fizyolojik, çevresel, sosyo-kültürel gereksinimlerine uygun olarak bireye özgü mesleki bilgilerini uygular.
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Program Kazanımları Program Düzeyi

Program Kazanımları TYYÇ 6 (Lisans) Düzey Tanımlayıcıları TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları
72 - Sağlık
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Beslenme ve Diyetetiğin farklı alanlarında karşılaşabileceği problemleri saptar, tanımlar, yorumlar, karar verir ve çözüme kavuşturur.
2) Beslenme ve Diyetetik alanında edindiği güncel bilgi ve becerileri kullanarak karşılaşabileceği sorunlarda (vaka, olay, ekipman, ürün vb) analitik düşünceyi kullanarak kanıta dayalı uygun müdahale yaklaşımlarını seçer ve uygular.
3) Mesleki bilgi ve becerilerini toplumun temel değerlerine ve kültürüne uygun olarak kullanarak mesleki konularda ulusal ve uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak iletişim kurma becerisi edinir.
4) Alanında ulusal ve uluslararası disipliner veya interdisipliner ekiple veya bağımsız olarak etkin bir şekilde çalışabilme, sorumluluk alma, bilimsel çalışma planlama, veri toplama, sonuçları analiz etme, yorumlama, yazılı ve sözlü olarak raporlama becerisine sahiptir.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) Diyetisyenlik mesleğinin gerektirdiği temel ve mesleki bilgileri uygulamalı olarak meslek yaşamı boyunca etkin bir şekilde kullanır.
2) Edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyini ve yaşam kalitesini yükseltmek için kullanır.
3) Alanında kendini geliştirmede doğru ve güvenilir bilgiyi ve bilişim teknolojilerini kullanarak alanında son gelişmeleri takip eder ve kendini sürekli geliştirir.
4) Görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasal çerçevede mesleki etik bilincine uygun davranır. Meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
5) Edindiği bilgiler yardımıyla çalışmalarını bağımsız olarak yürütebilir, uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel sorumluluk alabilir ve sağlık ekibinin diğer üyeleri ile işbirliği yapabilir.
6) Sağlıklı ve/veya hasta bireyin fizyolojik, çevresel, sosyo-kültürel gereksinimlerine uygun olarak bireye özgü mesleki bilgilerini uygular.
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Sıralı

1) Diyetisyenlik mesleğinin gerektirdiği temel ve mesleki bilgileri uygulamalı olarak meslek yaşamı boyunca etkin bir şekilde kullanır.
2) Beslenme ve Diyetetiğin farklı alanlarında karşılaşabileceği problemleri saptar, tanımlar, yorumlar, karar verir ve çözüme kavuşturur.
3) Edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyini ve yaşam kalitesini yükseltmek için kullanır.
4) Alanında kendini geliştirmede doğru ve güvenilir bilgiyi ve bilişim teknolojilerini kullanarak alanında son gelişmeleri takip eder ve kendini sürekli geliştirir.
5) Beslenme ve Diyetetik alanında edindiği güncel bilgi ve becerileri kullanarak karşılaşabileceği sorunlarda (vaka, olay, ekipman, ürün vb) analitik düşünceyi kullanarak kanıta dayalı uygun müdahale yaklaşımlarını seçer ve uygular.
6) Görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasal çerçevede mesleki etik bilincine uygun davranır. Meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
7) Mesleki bilgi ve becerilerini toplumun temel değerlerine ve kültürüne uygun olarak kullanarak mesleki konularda ulusal ve uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak iletişim kurma becerisi edinir.
8) Alanında ulusal ve uluslararası disipliner veya interdisipliner ekiple veya bağımsız olarak etkin bir şekilde çalışabilme, sorumluluk alma, bilimsel çalışma planlama, veri toplama, sonuçları analiz etme, yorumlama, yazılı ve sözlü olarak raporlama becerisine sahiptir.
9) Edindiği bilgiler yardımıyla çalışmalarını bağımsız olarak yürütebilir, uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel sorumluluk alabilir ve sağlık ekibinin diğer üyeleri ile işbirliği yapabilir.
10) Sağlıklı ve/veya hasta bireyin fizyolojik, çevresel, sosyo-kültürel gereksinimlerine uygun olarak bireye özgü mesleki bilgilerini uygular.