BESLENME VE DİYETETİK
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Mezuniyet Koşulları

İlgili programdan mezun olacak öğrenci aşağıdaki şartları yerine getirmek durumundadır:
“Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar” bölümündeki koşulları sağlayan öğrenciler mezuniyet hakkı kazanır.