BESLENME VE DİYETETİK
Kazanılan Yeterlilik Program Süresi Toplam Kredi (AKTS) Öğretim Şekli Yeterliliğin Düzeyi ve Öğrenme Alanı
LİSANS DERECESİ 4 240 ÖRGÜN TYÇ, TYYÇ, EQF-LLL, ISCED (2011):6. Düzey
QF-EHEA:1. Düzey
TYYÇ, ISCED (1997-2013): 72

Mezuniyet Koşulları

İlgili programdan mezun olacak öğrenci aşağıdaki şartları yerine getirmek durumundadır:
Programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajları başarı ile tamamlayan ve "İstanbul Atlas Üniversitesi Önlisans ve Lisans Yönetmeliği" mezuniyet koşulları gerekliliklerini yerine getirerek toplam en az 240 AKTS kredisini sağlayan ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır. Mezuniyet başarı derecesi genel ağırlıklı puan ortalaması ile belirlenir.