BESLENME VE DİYETETİK
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Önceki Öğrenmenin Tanınması (Programa Özel)

Programlara öğrenci kabulü, ilgili mevzuat uyarınca Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesinde kayıt yaptıran öğrenciler başvurdukları takdirde, kredi ve not transfer talepleri bölüm tarafından değerlendirilir.