İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Program Profili

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı programının amacı, öğrencilere, kariyerleri için gerekli olan bilgi, beceri ve profesyonel yetenekleri kazandırmaktır. Ayrıca, öğrencilerin, anlamayı, mükemmelliği ve kişisel farkındalığı geliştirmeleri için bir ortam sağlamak ve sosyal sorumluluk ve işbirliği konularını kavramalarına yardımcı olmaktır.