İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI
Kazanılan Yeterlilik Program Süresi Toplam Kredi (AKTS) Öğretim Şekli Yeterliliğin Düzeyi ve Öğrenme Alanı
LİSANS DERECESİ 4 240 ÖRGÜN TYÇ, TYYÇ, EQF-LLL, ISCED (2011):6. Düzey
QF-EHEA:1. Düzey
TYYÇ, ISCED (1997-2013): 58

Program Öğrenme Kazanımları

Sınıflandırılmış

1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Tasarım alanında İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı özelinde mesleğin gerekliliklerini yerine getirebilecek teorik, tasarım ve teknik bilgiye sahip olur, edindiği bilgileri kuramsal-olgusal, bilişsel-uygulamalı boyutlarıyla akademik ve uygulamalı alanlarda kullanabilir.
2) Mesleğin yüklenebileceği görev ve sorumluluklar dahilinde çevresel, ekonomik ve toplumsal alanlarda ulusal ve uluslararası düzeyde duyarlılıklar ile ilgili ihtiyaçları tespit eder ve problemlere çözüm getirebilir.
3) Kullanıcı ihtiyaçları dahilinde oluşturduğu yapılı çevrelerde insan-çevre etkileşimini gözeten estetik yaklaşımla yaratıcı ve çağdaş tasarımlar oluşturabilir, tasarımlarını görsel, sözel ve yazılı olarak farklı iletişim kanallarından sunabilir.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) Teori ve tasarım bilgisine dayalı olarak geliştirdiği tasarımların aşamalarını takip edebilir, tasarım sürecinde üretime dair analizler yapabilir, teorik bilgisini uygulama alanında yönetim ve yapım için kullanabilir.
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1) Kullanıcı ihtiyaçları dahilinde değişen koşullara göre mesleki sosyal ve toplumsal konulardaki sorumluluğunu bilir, kamu ve toplum hizmeti konularında insiyatif alarak alternatif çözümler geliştirebilir.
2) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımının yasal sorumluluklarını bilir, yaşam boyu öğrenme ilkesi dahilinde sürekli yenilenme beceresini geliştirir, meslek kuruluşları ile iletişimini sürdürerek güncel mesleki görev ve sorumlulukları hakkında gerekli bilgiye sahip olabilir.
3) Akademik olarak görsel, sözel ve yazılı iletişim becerilerine sahip olabilir, alanıyla ilgili özel araştırma konularının önemini anlayarak çağdaş İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı konuları dahilinde geliştirdiği eleştirel düşüncesini yerel ve ulusal platformlarda paylaşabilir.
4) Bilgi ve becerileri ile oluşturduğu tasarımlarını etkili temsil yöntemleri kullanarak ifade edebilir, çeşitli bilişim araçlarını ileri düzeyde kullanarak görsel ve yazılı sunum yapma becerisine sahip olabilir.
Öğrenme Yetkinliği
1) Tasarım alanında güncel tartışmalara ve gelişmelere farklı teknolojik araçları kullanarak erişebilir, çeşitli bilgi kaynaklarından edindiği yenilikçi ve yaratıcı fikirleri güncel eğilimleri ve yeni teknolojileri alanında uygulayabilir.
2) Ulusal ve uluslararası standart ve yönetmelikleri değerlendirerek edindiği bilgileri, düşünceleri ve yaklaşımları kullanıcı ihtiyaçları dahilinde yorumlayarak analiz edebilir ve uygulamaya aktarabilir.
Alana Özgü Yetkinlik
1) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı uygulamalarının toplumsal, çevresel, ulusal ve evrensel etkileri konusunda farkındalığa sahiptir, mesleğin etik değerleri dahilinde kullanıcı ve çalışanların sağlığı ve güvenliğinin önemini bilir.
2) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı mesleği özelinde ilişkide olduğu ulusal ve uluslararası sosyal ve kültürel değerlere saygılı, kültürel mirasın korunması ve aktarılmasında gerekli bilince sahip yerel özelliklerin sürdürülmesinde kişisel farkındalığa sahiptir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1) Alanıyla ilgili multidisipliner işbirliklerini değerlendirebilir, tasarım ve üretim aşamalarında takım çalışması yapabilir, oluşturduğu takımlara liderlik edebilir.

Program Kazanımları Program Düzeyi

Program Kazanımları TYYÇ 6 (Lisans) Düzey Tanımlayıcıları TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları
58 - Mimarlık ve Yapı
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Tasarım alanında İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı özelinde mesleğin gerekliliklerini yerine getirebilecek teorik, tasarım ve teknik bilgiye sahip olur, edindiği bilgileri kuramsal-olgusal, bilişsel-uygulamalı boyutlarıyla akademik ve uygulamalı alanlarda kullanabilir.
2) Mesleğin yüklenebileceği görev ve sorumluluklar dahilinde çevresel, ekonomik ve toplumsal alanlarda ulusal ve uluslararası düzeyde duyarlılıklar ile ilgili ihtiyaçları tespit eder ve problemlere çözüm getirebilir.
3) Kullanıcı ihtiyaçları dahilinde oluşturduğu yapılı çevrelerde insan-çevre etkileşimini gözeten estetik yaklaşımla yaratıcı ve çağdaş tasarımlar oluşturabilir, tasarımlarını görsel, sözel ve yazılı olarak farklı iletişim kanallarından sunabilir.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) Teori ve tasarım bilgisine dayalı olarak geliştirdiği tasarımların aşamalarını takip edebilir, tasarım sürecinde üretime dair analizler yapabilir, teorik bilgisini uygulama alanında yönetim ve yapım için kullanabilir.
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1) Kullanıcı ihtiyaçları dahilinde değişen koşullara göre mesleki sosyal ve toplumsal konulardaki sorumluluğunu bilir, kamu ve toplum hizmeti konularında insiyatif alarak alternatif çözümler geliştirebilir.
2) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımının yasal sorumluluklarını bilir, yaşam boyu öğrenme ilkesi dahilinde sürekli yenilenme beceresini geliştirir, meslek kuruluşları ile iletişimini sürdürerek güncel mesleki görev ve sorumlulukları hakkında gerekli bilgiye sahip olabilir.
3) Akademik olarak görsel, sözel ve yazılı iletişim becerilerine sahip olabilir, alanıyla ilgili özel araştırma konularının önemini anlayarak çağdaş İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı konuları dahilinde geliştirdiği eleştirel düşüncesini yerel ve ulusal platformlarda paylaşabilir.
4) Bilgi ve becerileri ile oluşturduğu tasarımlarını etkili temsil yöntemleri kullanarak ifade edebilir, çeşitli bilişim araçlarını ileri düzeyde kullanarak görsel ve yazılı sunum yapma becerisine sahip olabilir.
Öğrenme Yetkinliği
1) Tasarım alanında güncel tartışmalara ve gelişmelere farklı teknolojik araçları kullanarak erişebilir, çeşitli bilgi kaynaklarından edindiği yenilikçi ve yaratıcı fikirleri güncel eğilimleri ve yeni teknolojileri alanında uygulayabilir.
2) Ulusal ve uluslararası standart ve yönetmelikleri değerlendirerek edindiği bilgileri, düşünceleri ve yaklaşımları kullanıcı ihtiyaçları dahilinde yorumlayarak analiz edebilir ve uygulamaya aktarabilir.
Alana Özgü Yetkinlik
1) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı uygulamalarının toplumsal, çevresel, ulusal ve evrensel etkileri konusunda farkındalığa sahiptir, mesleğin etik değerleri dahilinde kullanıcı ve çalışanların sağlığı ve güvenliğinin önemini bilir.
2) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı mesleği özelinde ilişkide olduğu ulusal ve uluslararası sosyal ve kültürel değerlere saygılı, kültürel mirasın korunması ve aktarılmasında gerekli bilince sahip yerel özelliklerin sürdürülmesinde kişisel farkındalığa sahiptir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1) Alanıyla ilgili multidisipliner işbirliklerini değerlendirebilir, tasarım ve üretim aşamalarında takım çalışması yapabilir, oluşturduğu takımlara liderlik edebilir.

Sıralı

1) Tasarım alanında İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı özelinde mesleğin gerekliliklerini yerine getirebilecek teorik, tasarım ve teknik bilgiye sahip olur, edindiği bilgileri kuramsal-olgusal, bilişsel-uygulamalı boyutlarıyla akademik ve uygulamalı alanlarda kullanabilir.
2) Mesleğin yüklenebileceği görev ve sorumluluklar dahilinde çevresel, ekonomik ve toplumsal alanlarda ulusal ve uluslararası düzeyde duyarlılıklar ile ilgili ihtiyaçları tespit eder ve problemlere çözüm getirebilir.
3) Kullanıcı ihtiyaçları dahilinde oluşturduğu yapılı çevrelerde insan-çevre etkileşimini gözeten estetik yaklaşımla yaratıcı ve çağdaş tasarımlar oluşturabilir, tasarımlarını görsel, sözel ve yazılı olarak farklı iletişim kanallarından sunabilir.
4) Teori ve tasarım bilgisine dayalı olarak geliştirdiği tasarımların aşamalarını takip edebilir, tasarım sürecinde üretime dair analizler yapabilir, teorik bilgisini uygulama alanında yönetim ve yapım için kullanabilir.
5) Tasarım alanında güncel tartışmalara ve gelişmelere farklı teknolojik araçları kullanarak erişebilir, çeşitli bilgi kaynaklarından edindiği yenilikçi ve yaratıcı fikirleri güncel eğilimleri ve yeni teknolojileri alanında uygulayabilir.
6) Ulusal ve uluslararası standart ve yönetmelikleri değerlendirerek edindiği bilgileri, düşünceleri ve yaklaşımları kullanıcı ihtiyaçları dahilinde yorumlayarak analiz edebilir ve uygulamaya aktarabilir.
7) Alanıyla ilgili multidisipliner işbirliklerini değerlendirebilir, tasarım ve üretim aşamalarında takım çalışması yapabilir, oluşturduğu takımlara liderlik edebilir.
8) Kullanıcı ihtiyaçları dahilinde değişen koşullara göre mesleki sosyal ve toplumsal konulardaki sorumluluğunu bilir, kamu ve toplum hizmeti konularında insiyatif alarak alternatif çözümler geliştirebilir.
9) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımının yasal sorumluluklarını bilir, yaşam boyu öğrenme ilkesi dahilinde sürekli yenilenme beceresini geliştirir, meslek kuruluşları ile iletişimini sürdürerek güncel mesleki görev ve sorumlulukları hakkında gerekli bilgiye sahip olabilir.
10) Akademik olarak görsel, sözel ve yazılı iletişim becerilerine sahip olabilir, alanıyla ilgili özel araştırma konularının önemini anlayarak çağdaş İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı konuları dahilinde geliştirdiği eleştirel düşüncesini yerel ve ulusal platformlarda paylaşabilir.
11) Bilgi ve becerileri ile oluşturduğu tasarımlarını etkili temsil yöntemleri kullanarak ifade edebilir, çeşitli bilişim araçlarını ileri düzeyde kullanarak görsel ve yazılı sunum yapma becerisine sahip olabilir.
12) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı uygulamalarının toplumsal, çevresel, ulusal ve evrensel etkileri konusunda farkındalığa sahiptir, mesleğin etik değerleri dahilinde kullanıcı ve çalışanların sağlığı ve güvenliğinin önemini bilir.
13) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı mesleği özelinde ilişkide olduğu ulusal ve uluslararası sosyal ve kültürel değerlere saygılı, kültürel mirasın korunması ve aktarılmasında gerekli bilince sahip yerel özelliklerin sürdürülmesinde kişisel farkındalığa sahiptir.