İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Mezuniyet Koşulları

İlgili programdan mezun olacak öğrenci aşağıdaki şartları yerine getirmek durumundadır:
Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin;
Öğretim programlarında belirlenen tüm derslerden en az DD/S notu alarak minimum 240 AKTS kredisinden başarılı olmaları
4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları
Zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.